23 augustus 2010

Acht van de 20+ voorstellen van Wilders' PVV die de democratische rechtsstaat aantasten

Cartoon ontleend aan de SP-website
Het zomerstaatsgreep-communiqué van Rutte, Verhagen en Wilders de dato 9 augustus 2010 stelt "eenvoudig" vast, dat er met Wilders een meningsverschil bestaat over het karakter van de Islam. Ach, dat kan immers, onder heren van stand. De één vindt, dat de Islam een "criminele ideologie" is en de twee anderen zeggen: "tut, tut!"

Maar u en ik weten, dat het helemaal niet gaat om een filosofisch-religieus verschil van mening. Het gaat om mensen, om staatsburgers, die volgens de PVV onderworpen zouden moeten worden aan een apartheids-status.

Daar zwijgen Rutte en Verhagen stilletjes over. Omdat een minderheidskabinet met gedoogsteun van Wilders lokt, en beide partijen dus qua ministersposten ver boven hun stand zouden kunnen gaan leven, worden ingrepen in de Nederlandse rechtsstaat die Wilders wil, ingewisseld voor de (fragiele) steun van Wilders' fractie voor de draconische en eenzijdige bezuinigingen die Rutte wil en waar het CDA in de persoon van Maxime Verhagen wel mee akkoord wil gaan.

Wilders heeft zich met mediamiek lawaai (over zijn spreekbeurt op 11 september in New York) voorlopig al ingedekt tegen de backlash die hij mag verwachten van z'n kiezers en aanhangers, zodra blijkt, dat W. grote sociale uitverkoop houdt ten koste van loon- en uitkerings-trekkers en ten gunste van huizenbezitters, speculanten en andere joods-christelijk-humanistische helden. (Zie: Wilders vlucht vooruit naar Ground Zero... -DLL)

Het bijna onvoorstelbare schijnt waar te worden: Rutte en Verhagen legitimeren een zogenaamde "partij" met een maffia-structuur, alleen om fijn zonder links te mogen regeren. (Zie: De Nederlandse rechtsstaat in gevaar?- Nee, ze bestaat al bijna niet meer! -DLL)

Twee jonge journalisten, wel allochtoon, maar niet moslim, pakken de zaak op bij de site Wereldjournalisten:


 

Munish en Shantie Ramlal pakken het onderwerp op langs de weg die ze geleerd hebben op de school voor de journalistiek, denk ik. Gelukkig dat die nog bestaat en niet opgeheven is als een "linkse hobby".
Ze verzetten zich tegen de interpretatie van een zekere Peter Boswijk, die vindt, dat kritiek op Wilders de democratie zou aantasten:
De PVV vormt geen bedreiging voor de rechtsstaat, althans als we Peter Boswijk mogen geloven. In zijn bijdrage ‘In strijd tegen Wilders wordt ook vals gespeeld’ (Volkskrant 11 augustus 2010) betoogt Boswijk, promovendus staats- en bestuursrecht nota bene, dat de verschillende partijen ‘simpelweg van mening verschillen over de aard en het karakter van de islam’. Boswijk doet er zelfs nog een schepje bovenop: het zou de rechtsstaat bedreigen wanneer de PVV als rechtsstaat-gevaarlijk zou worden afgeschilderd.
Welnu, een goede journalist gaat dan naar zijn bronnen. Gewoon lezen. Het PVV-programma voor de verkiezingen staat al sinds de maand mei on-line. Hop, klik, en je kunt het lezen!

Net zoals Frans Leijnse gisteren (en wij al maanden eerder), definiëren de beide journalisten herhaaldelijk uitgesproken en opgeschreven standpunten van Wilders' PVV als strijdig met de westerse democratie:

Zonder uitputtend te zijn, kunnen diverse voorbeelden uit het PVV programma worden geciteerd:
1. Scheiding justitie en politie.
In een rechtsstaat is bijvoorbeeld de overheidsmacht zo veel mogelijk beperkt. In het PVV-programma lezen wij echter dat de politie ‘heer en meester’ moet zijn op straat. Bovendien zou er een ministerie van Veiligheid moeten komen (p.9 en p.11 verkiezingsprogramma PVV). Dit zijn  voorstellen die de bescherming van de burger tegen een te machtige overheid om zeep kunnen helpen. Het doet zelfs denken aan George Orwells 1984. De rechtsstaat in het geding? Zeker weten.
2. Onbeperkt vastzetten van verdachten.
Ten tweede stelt de PVV dat er door het gehele land heen preventief gefouilleerd mag worden (p.11 verkiezingsprogramma PVV). Dit kan echter uitmonden in een grove aantasting van de vrijheid van beweging en de vrijheid van privacy. Rechtstaat in het geding? Jazeker.
3. Heropvoedingskampen (de Gulag).
Een derde maatregel: heropvoedingskampen (p.11 verkiezingsprogramma PVV), wat niet nader wordt toegelicht. Wat bedoelt Wilders hiermee? Betekent dit dat ‘andersdenkenden’ niet langer worden beschermd, maar opgepakt en in kampen gezet? 
4. Deportatie van mensen met een allochtone achtergrond
Vierde voorbeeld: niet-Nederlanders die een misdrijf plegen direct uit Nederland verwijderen (p. 11 verkiezingsprogramma PVV). Deze maatregel is discriminerend en racistisch. Wat als bovendien het herkomstland als onveilig is gekwalificeerd? Nederland heeft al een slechte reputatie als het gaat om de waarborging van deze mensenrechten, die zal dan alleen maar kunnen verslechteren. Daar bovenop roept het vragen op, want wanneer is iemand eigenlijk een niet-Nederlander?
5. Verbod op islamitische scholen, zelfs als ze in overeenstemming zijn met de NL onderwijs-wetgeving
Vijfde voorbeeld: alle islamitische scholen dicht. Onze rechtsstaat kent echter vrijheid van onderwijs en vrijheid van godsdienst. De overheid treedt terughoudend op en kent het recht op soevereiniteit binnen eigen kring toe. De rechtsstaat in het geding? Zeker weten.
6. Kopvoddentaks en Koranverbod
Zesde voorbeeld: Belasting op de hoofddoek en verbod op de Koran (p.15 verkiezingsprogramma PVV). Maar hoe zit het dan met verworvenheden als de vrijheid van godsdienst, vrijheid van drukpers en de algehele vrijheid van de burger om simpelweg zichzelf te mogen zijn? En blijft het bij Wilders bij bovenstaande maatregelen of zullen deze binnen de kortste keren ook gelden voor Boedhistische en Hindoeïstische geschriften en het dragen van een tulband?
7. Deuren wijd open voor politieke "partijen" die worden betaald door bedrijfsleven en het buitenland
Zevende voorbeeld: geen subsidies voor politieke partijen (p.19). Dit zou betekenen dat kleine politieke partijen geen kans maken om aan het politieke spel deel te nemen. Is dit de richting die ons land in moet slaan? Of werken we liever aan het verhogen van het democratische gehalte van Nederland?
8. Blijvende muilkorf voor vakbonden en belangenorganisaties
Tot slot een achtste voorbeeld: Crisis en herstelwet permanent maken (p. 39). Nog onlangs is de Eerste Kamer met pijn en moeite akkoord gegaan met deze wet die rechtsstatelijk grote gebreken vertoont, zoals terecht opgemerkt door menig senator. De rechtsstaat in het geding? Zeker weten.
Conclusie:
De stelling van Boswijk dat de PVV geen gevaar voor de rechtsstaat is en dat het flauw is en zelfs vals spel is om de PVV dat te verwijten, is kortom stuitend.
Retweet:. .
Ik heb de vette tussenkoppen ingevoegd. Die komen dus NIET voor rekening van de auteurs.

En dit zijn dan nog maar 8 van de apartheids-voorstellen van de PVV. Wij kennen er nog een paar:
  • a. het beoordelen van de status van een staatsburger aan de hand van diens afkomst uit een al dan niet "islamitisch" land, zelfs als hij/zij geen moslim is;
  • b. het criminaliseren van het "socialisme", waarvan de slachtoffers ook op 4 mei zouden moeten worden herdacht;
  • c. de plicht tot "assimilatie" (niet: integratie) van immigranten;
  • en zo kun je doorgaan.
Ik veroordeel de vele mensen niet, die hebben gedacht, dat met Wilders' gemakkelijke voorstellen, hun leven weer zou worden zoals ze denken dat het ooit geweest is. Als je werknemer bent in een krimpende economie (wat de werkgelegenheid betreft), dan heb je het niet makkelijk in het West-Europa van nu.
Je bent niet meer nodig: De Chinezen maken de producten die jij zelf, je vader en je grootvader ooit maakten. Je kind vindt geen werk. Immigranten doen de rotbaantjes tegen een loon, dat je terecht verwerpt.
Je pensioen en je sociale vangnet (ziekte, werkloosheid) zijn in gevaar.
De zichtbare verandering in je buurt of in de buurten die als gruwel door anderen worden beschreven lijkt te komen van de immigranten. Veel immigranten zijn moslim. Dat is vreemd. Eng. Je buurman, dat gaat nog, maar al die anderen, die misschien wel echt eropuit gestuurd zijn om de sharia en het kalifaat te vestigen in Heerhugowaard?
Dan ga je denken: "Geert, die zegt waarop het staat!"
En apartheid, dat is toch een Nederlands woord, onze bijdrage aan de joods-christelijk-humanistische cultuur!
En je denkt: "Al die Haagse gewichtigdoeners met hun management-boeken, we zullen ze eens een poepie laten ruiken. Geert is onze man! Hij kan toch geen fascist zijn? Nederlanders zijn geen fascisten, dat is in de oorlog wel bewezen. We zaten allemaal in het verzet."

Maar nee, beste mensen, apartheid en fascisme, daar zijn we niet tegen ingeënt. 
Die komen sluipend om de hoek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails