23 augustus 2010

Een kogel door de linkse schuilkerk!

. .
SP cartoon, augustus 2010
Frans Leijnse (PvdA EK-lid en hoogleraar) schreef vandaag (zondag 22 augustus) een column in De Volkskrant, getiteld: 'Redelijk rechts' vernietigt zichzelf

In een uiterst redelijk betoog toont Leijnse aan, dat Wilders afgegleden is naar (neo-) fascisme.

Het onvermoeibare Krapuul.nl signaleert deze doorbraak in het denken en spreken over Wilders en zijn PVV-agentschap en ik veroorloofde mij daarbij een eerste commentaar te plaatsen, dat ik hieronder overneem:
Een prima betoog van Leijnse. Komt wel erg laat. Maar beter laat dan nooit. :smile:
Frans Leijnse hoort bij de “WBS”-generatie van de PvdA: de radikale afgestudeerde studenten die zich tijdens (of vlak voor) de regering-Den Uyl 1973-77 met de partij engageerden. Voorzover ik weet, is Leijnse de eerste prominente PvdA-er die zich zo scherp uitlaat over het gevaar van Wilders en diens PVV. Eergisteren kwam Ronald Plasterk voor de radio niet verder dan Wilders een “onbegrijpelijke cynicus” te noemen.
Er is een kogel door de linkse schuilkerk!
Als je de eerste 14 haatdragende commentaren van Volkskrantlezers tot je laat doordringen, kun je zien, dat het hoog tijd is, om, zoals Leijnse doet, Wilders een “fascist” te noemen en uit te leggen waarom dat zo is.
Het gif van rassenhaat, geloof in linkse samenzweringskomplotten en de “vrijheid”, om de goede man (Leijnse) zonder zich te bekommeren om onderzoek, te beledigen, weg te zetten als leugenaar – is blijkbaar al heel diep doorgedrongen.
Nu maar hopen, dat de PvdA niet opnieuw schrikt en gaat terugkrabbelen.
Enfin, het is een genoegen om al onze argumenten van de afgelopen maanden eens bij een ander terug te zien! ;-)
 En hier nog een citaat uit het stuk van Leijnse:

[..]Fascistische politiek kenmerkt zich dus door sterke accenten op de zuiverheid van de ‘eigen groep en haar cultuur’,  op de bedreiging daarvan door externe (buitenlanders) en interne (‘Links’) vijanden, op de noodzaak tot zuivering van de gemeenschap, op de terechte verongelijktheid van de eigen groep (slachtofferschap) en op de belichaming daarvan door één leider.
Linkse kerkHet gedachtengoed van de Partij voor de Vrijheid (PVV) laat zich niet in één zin samenvatten. Wel kan op grond van herhaalde uitingen een patroon worden vastgesteld. Daarin is er slechts één leider die namens de partij spreekt. De PVV kent geen leden, kaderleden of bestuurders en wordt bestuurd volgens het ‘leidersprincipe’. De partijvoorman profileert zich tevens als enige woordvoerder van alle Nederlanders die in hun cultuur en samenleving slachtoffer dreigen te worden van een van binnen en buiten komend kwaad.
De interne vijand wordt gekarakteriseerd als de Linkse kerk, en het opmerkelijke is dat dit niet zozeer een politieke tegenstander is als wel een samenzwering tegen de Nederlandse samenleving.[..]
Ook de ontrafeling van de verklaring van de drie onderhandelaars, dat zij het eens zijn om het oneens te zijn over Wilders' grondgedachte, dat de Islam geen godsdienst maar een zieke ideologie zou zijn, is de moeite waard. Immers, Wilders' opvatting houdt in, dat wie uit een "islamitisch land" komt, ook al is hij/zij geen moslim, voor eeuwig een tweederangs-burger behoort te zijn.
Het gaat dus niet om de godsdienst/ideologie, maar om mensen, grotendeels Nederlandse staatsburgers, wier vrijheid hij beknot wil zien. Daarover gaan dan ook de onderhandelingen met VVD en CDA. Door de beoogde constructie van een VVD-CDA-regering met Wilders als "gedoger", behoudt deze laatste alle ruimte om z'n gif te blijven spuien en het moment te bepalen, waarop hij hoopt nog meer zetels te winnen.

Er moet een grote informatie-actie komen, die ertoe leidt, dat Wilders geen of weinig verkozenen in de Provinciale Staten, dus in de Eerste Kamer (voorjaar 2011), krijgt. Dan heeft het eventuele VVD-CDA+PVV gedrocht definitief geen meerderheid in de Staten-Generaal en kan Nederland weer terugkeren naar een normaal politiek leven.

Dit zijn de dingen die gezegd moeten worden. Terugkrabbelen is geen optie. De smerige discussie aangaan, dat is het parool!

Lectuur (Amazon):
Frans Leijnse:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails