26 augustus 2010

Wetenschappers worden wakker: Wilders bezigt achterhaalde koloniale retoriek (Michel Roebink)

Rutte en Verhagen onderschreven op een Hollandse zomerdag de legitimiteit van Wilders’ negentiende-eeuwse geloofsbelijdenis inzake onherstelbaar fatalisme, gewelddadigheid, achterlijkheid en criminaliteit van de “Oosterling”, pardon: de Moslim, o nee  (pardon 2): DE Islam. Ze deden alsof het om een herenaccoord gaat over een academische kwestie.

Maar wat Wilders ook mag beweren, als hij het over de “criminele ideologie” van de Islam heeft, dan bedoelt hij de mensen die zelf, of hun ouders of hun grootouders, “wortels” hebben in “Islamitische landen” (PVV-program, blz. 11). Je hoeft er zelfs geen moslim voor te zijn. Christelijke Palestijnen bij voorbeeld, vallen ook onder de banvloek.

Is het brutaliteit of onwetendheid? Evil or stupidity? Net als ik, is de academisch wereld aanvankelijk met stomheid geslagen. Dat is nu aan het veranderen. Republiek Allochtonië signaleert een artikel dat genadeloos afrekent met de Wilderiaanse haat-mythologie.
Auteur Michel Hoebink is niet de eerste de beste. Hij is redacteur bij de Arabische afdeling van de Wereldomroep en kent zijn Edward Said. Hij schrijft:
Wilders’ betoog is een onvervalst staaltje negentiende eeuws orientalisme. De PVV leider is zich er kennelijk niet van bewust dat dit soort redeneringen in de jaren ’70 van de vorige eeuw effectief zijn ontkracht door critici als de Palestijnse literatuurwetenschapper Edward Said. Zulke critici betoogden volkomen terecht dat wereldreligies als de islam geen onveranderlijke essentie hebben die gewelddadig of juist vreedzaam is of wat dan ook.
Die in de Islam veronderstelde “onveranderlijke essentie” vinden we terug in Ajaan Hirsi Ali’s “denken” en in een bloed-en-bodem vorm in het PVV-program, waar dat een apartheidsparagraaf wil toevoegen aan artikel 1 van de grondwet, gericht tegen Nederlandse staatsburgers met “wortels” in het land van de Islam. Alleen als je de Islam verwerpt, kun je worden gered.

Natuurlijk kun je er niet aan voorbij zien, dat op dit moment een religieus “gemotiveerde” gewelddadige stroming onder moslims bestaat:
Jawel, er bestaan fatalistische en tirannieke tendensen in de islam, maar er zijn ook stromingen die met een even plausibel beroep op de bronnen de individuele vrijheid en verantwoordelijkheid prediken. De Koran en de profetische overlevering zijn zo rijk aan verhalen dat iedereen altijd wel iets vindt om zich op te beroepen. Je kan de islam niet vastpinnen op één van zijn vele historische verschijningsvormen.
Dat doen we met het Christendom (Inquisitie) en met het Joodse geloof immers ook niet. Hoebink:
In de academische wereld kan je sinds Edward Said niet meer aankomen met essentialistische betogen als die van Wilders en zijn negentiende eeuwse voorgangers. Mensen die de discussie een beetje kennen zijn dan ook letterlijk met stomheid geslagen als Wilders doodleuk weer met die achterhaalde kletskoek komt aanzetten, alsof er nooit iets gebeurd is.
Je kunt Marcel Hoebink helemaal lezen in: Wilders bezigt achterhaalde koloniale retoriek – Maroc.NL.

Het is te hopen, dat de Amsterdamse Rechtbank straks gehakt gaat maken van Wilders’ eeuwige “waarheid“spretentie, die alleen wordt onderschreven door marginale types als de barbarist Hans Jansen en de hysterica Wafa Sultan. Het is een primitief geloofsartikel dat moet dienen om ons bang te maken en Wilders’ éénhoofdig Leiderschap te aanvaarden.

Deze post werd oorspronkelijk gepubliceerd bij Krapuul.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails