21 augustus 2010

Is de Nederlandse Rechtsstaat in gevaar? - Nee: Ze Bestaat al Bijna Niet Meer!

Geert Wilders in kostuum Admiraal De Ruyter (2010)
Inwoners van beschaafde landen die ik spreek, kunnen het niet bevatten. "Je overdrijft!", zeggen ze. Maar heus. Het is waar. 24 van de 150 zetels in het parlement worden bezet door lieden die aan niemand anders verantwoording hoeven af te leggen dan aan de heer Geert Wilders en zijn Stichtingen.
"Is er dan geen eed, die verkozenen moeten afleggen, dat ze van niemand geld hebben aangenomen en met niemand verplichtingen zijn aangegaan in verband met de uitoefening van hun verantwoordelijkheid als verkozenen des volks?"
Antwoord: Ja, die eed is er, zoals overal. Maar de afgevaardigden van Wilders' PVV "partij" (zonder leden) hebben eerst privé beloofd, dat ze het contract met Wilders' stichting "zullen" onderschrijven, NADAT ze de eed aan het Nederlandse volk hebben afgelegd. Jezuïeten hadden het kunnen bedenken, of, beter gezegd: het is "Taqqyah". Taqqyah is een shiitisch concept, dat onder bepaalde, zeer strikte, voorwaarden, aan shiitische moslims toestaat, om hun werkelijke opvattingen te verbergen, om het vege lijf te redden, met name tegenover sunni-, bij voorbeeld wahhabitische-, moslims.

.Retweetbutton:
.
Ik geloof niet, dat het toeval is, dat Wilders, al dan niet bewust, dit beginsel van een deel van de massa's die moslims zijn, heeft toegepast - en dat natuurlijk op een manier die niets meer te maken heeft met de oorspronkelijke reden, waarom Taqqyah is bedacht.

Geert Wilders beschouwt zich (of wil zich beschouwen, dan wel zich voordoen) als doelwit van terreur van de zijde van moslims. Daarom vindt hij het volstrekt juist, om zijn geldbronnen te verbergen en van de mensen die hij bij de PVV in dienst neemt, te eisen, dat ze gehoorzamen aan een militaire-, beter nog: Mossad-, discipline.
Dat zou misschien nog wel kunnen, als de PVV geen parlementaire politieke partij was, of wilde zijn. Vrijheid van vereniging, bedoel ik.Als de leden van een vereniging samen vinden, dat alleen de Leider besluiten mag nemen, dan is dat natuurlijk dom en achterlijk, maar ieder zijn meug.

In alle normale parlementaire democratieën die ik ken, zou de PVV van Wilders helemaal niet toegelaten zijn tot de kieslijsten. De meeste landen hebben eisen met betrekking tot de organisatiestructuur van de partijen die lijsten indienen. Ook in Israël of in de VS, hebben ze regels, om te voorkomen dat agentschappen van ondernemingen of van vreemde staten zich via verkiezingspropaganda zetels kopen.
In Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en België bestaan strenge regels over de financiering van politieke partijen en van afzonderlijke kandidaturen. Ex-bondskanselier Kohl ontsnapte ternauwernood aan een gerechtelijke veroordeling wegens financiering van regeringspartij CDU via buitenlandse kanalen. In Frankrijk ligt regeringspartij UMP op het ogenblik in het vizier van het gerecht wegens onwettelijke financiering. Tony Blair's Labour werd vorig jaar veroordeeld wegens hetzelfde.
In Wilders' geliefde Israël is de vorige minister-president, Olmert, al op een haar na veroordeeld wegens onwettelijke financiering vanuit de V.S. van zijn verkiezingscampagnes.

En in de VS zelf? Belangengroepen-vertegenwoordigers (lobbyisten) moeten zich registreren en inzicht geven in hun financiën. Dat geldt in bijzondere mate voor organisaties die vreemde mogendheden vertegenwoordigen. Ik weet ook wel, dat daar enorm mee wordt gesjoemeld, en dat met name de Israël-lobbying groep AIPQAC ontsnapt aan elke serieuze screening. Maar het beginsel is aanvaard. En als het te gek wordt (overdracht van defensiegeheimen) dan reageert de Amerikaanse justitie streng.

Maar in Nederland?
Maar in Nederland bestaat er een groot gat in de wetgeving. Als je zegt dat je een partij bent, kun je je inschrijven voor de verkiezingen. Dat wisten we al in 2005, toen Wilders zich afscheidde van de VVD-fractie in de TK. Ik behoorde tot degenen die toen al waarschuwden, dat de kieswet upgedated moest worden. Maar de grote partijen, CDA en VVD voorop (met hun subsidies vanuit het bedrijfsleven), wilden daar niet aan. De (PvdA-)minister van Binnenlandse Zaken zette niet door. En nu zitten we met de gebakken peren.

Weggekropen in de linkse schuilkerken, hebben we toegelaten, dat Wilders zijn haat-campagne tegen minderheden een schijn van parlementaire rechtvaardiging kon geven. De PvdA probeerde om de Wilders-issues "softly" over te nemen onder Wouter Bos. Gelukkig zette het partijcongres in Utrecht van 2008 een rem daarop. De SP met haar grote fractie nam niet echt de leiding van het verzet, verstrikt als ze was (en gedeeltelijk nog is) in haar afwijzing van de EU en de Europese samenwerking waarvan dit land afhankelijk is. D66 verzette zich manmoedig op het intellectuele vlak en oogstte daarvoor terecht in juni verkiezingswinst. Groen-Links was bezig zich om te vormen tot een sympathieke, maar links-liberale-, partij en wilde of kon evenmin het voortouw tegen de Wilderse verdomming nemen.

Voilà: Het Plaatje. Iedereen wacht op iedereen, om maar vooral niet het voortouw te hoeven nemen en te worden blootgesteld aan de Wilderse hetzes.

Het resultaat, nu, in augustus 2010, is, dat een agentschap van Israëlisch ultra-rechts, gecontroleerd door Amerikaanse suprematisten, gaat bepalen, wat de regering van VVD en CDA mag doen. We hebben die verhoudingen gekend en veroordeeld in Chili, Peru, de Dominicaanse Republiek en in Oosteuropese staten, waar de CIA invloed uitoefent.
De PVV saboteert de noodzakelijke versterking van de EU. Wie heeft gevolgd, wat "onze" PVV-vertegenwoordigers tot nu toe hebben gedaan of nagelaten in het Europese parlement? Niemand. De PVV saboteert de behartiging van de Nederlandse belangen in de EU en het resultaat is, dat de leidende landen, met name Frankrijk en Duitsland, hun eigen belangen behartigen. En dat gaat ten koste van de .kleinere landen als België en Nederland. Wilders zal het worst wezen.

Vie het komende "Gedoog-akkoord" wordt Nederland uitgeleverd aan de tijdelijke prioriteiten van Israëlisch rechts en van de meest doorgeflipte Amerikaanse Republikeinen. Is dat het land van admiraal De Ruyter? De man die een slim akkoord wist te sluiten met de islamitische Barbarijse Zeerovers uit Noord-Afrika?

Nee, het zou het land kunnen worden van achterbakse intriges om de EU te ondermijnen, Israël te vrijwaren van verdiende internationale veroordeling en de kampioen van intolerantie. Intern is daar geen goede reden toe. Dat tonen we elders aan. Daarom is het nodig, om gezonde, normale mensen in beweging te brengen om onze democratie te versterken.

Nederland is in gevaar. Zonder twijfel. Maar er zijn nog meer dan genoeg mensen in Nederland die zich hun rechtsstaat niet willen laten ontnemen!

Hieronder een portrettengalerij van Wilders met zijn Amerikaanse financiers en bondgenoten.
Wilders with Daniel Pipes, 2009

Wilders met Geller en Spencer, Florida, 2009
Pamela Geller met Wafa
Robert Spencer met Pamela Geller, 2009
Bostom, Wilders, Spencer and Geller, Florida, 2009
SP-cartoon, 2010
Wilders and Spencer, Florida, 2009

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails