05 december 2010

"Blijf met je kutklauwen van onze kutmarokkanen af!"

"Blijf met je rotpoten van onze rotjoden af!"
Dat was één van de slogans van de grote Februaristaking van 1941. Die staking was op zijn hoogtepunt algemeen in Amsterdam en wijde omgeving. Ze werd ontketend door de toenemende straatterreurtegen Joden van de aan de NSB gelieerde WA (Weer-Afdeling). Deze "stadscommando's" avant-la-lettre trokken dagelijks joodse wijken in onder bescherming van het Duitse bezettingsleger.
Bij één van die provocaties kwam een WA-man om het leven. Als wraak, werden tientallen joodse jongemannen gevangengenomen, op het Waterlooplein en het latere Jonas Daniël Meyerplein vernederd en gemarteld, om eerst naar Schoorl, en vervolgens naar een Duits dodenkamp afgevoerd te worden. Als ik het niet verkeerd heb, waren er in 1945 nog 1 of 2 overlevenden.
De communistische-, sociaaldemocratische- en anarcho-syndicalistische werkelozen en gemeente-arbeiders die de beweging begonnen, waren geen geitenwollen-sokken-goedmensen. Ze hadden gewoon door, dat, wanneer ze toelieten, dat er zo met hun Joodse buren en collega's werd omgegaan, zijzelf vervolgens aan de beurt zouden komen. Wat ook het geval bleek, even later.
Je zou verwachten, dat Wilders in zijn beruchte verkiezingsprogram van juni 2010 deze heldhaftige (en in Europa unieke - ) Nederlandse verzetsdaad tegen de beginnende holocaust, een prominente plaats zou hebben gegeven naast Bevrijdingsdag, Dodenherdenkingsdag, de Elfstedentocht en Carnaval, die de PVV wèl vermeldt. Concrete daden tellen toch heel wat meer dan woorden van solidariteit met de Joden en met Israël? Ik zou geen beter middel kunnen bedenken om "de banden met Israël" nog nauwer aan te halen, zoals het regeringsprogram onder invloed van Wilders immers wil!
Maar niets daarvan!
Hoe zou dat nou komen?
In de eerste plaats natuurlijk, omdat de solidariteitsactie met de Joden ontegenzeggelijk van LINKS kwam, terwijl toenmalig RECHTS collaboreerde of zedig wegkeek . (Een deel van Links trouwens ook, hoor. En onderschat het gereformeerde verzet ook niet. De Nederlandse cultuur zit ingewikkelder in elkaar, dan het manicheïsme van Wilders wil. Maar dat terzijde.) Dit soort dingen passen nu eenmaal helemaal niet in het leugenachtige plaatje dat Wilders aan het publiek voorhoudt.
Het PVV-program, we wezen er hier al een paar maal op, wil zelfs de herdenking van de nazi-slachtoffers op 4 mei uitbreiden tot de "slachtoffers van het socialisme"! Als je "linksen" de eer moet laten van het effectiefste verzet tegen het toenmalige Nazisme, dan zou het wat verwarrend worden, als op 4 mei ook bij voorbeeld de door "socialisten" in 1941 gedode antisemitische WA-man als slachtoffer "van het socialisme" herdacht zou moeten worden...
Tegengaan van privé-milities, provocaties in je buurt en deportatie van je buren is gewoon eigenbelang en fatsoen.
In de tweede plaats komt het Wilders en zijn boevenbende helemaal niet goed uit om het grootste concrete verzet in Nederland tegen het antisemitisme te vermelden, om de volgende reden: "Blijf met je rotpoten van onze rotjoden af!" zou immers best wel eens Henk en Ingrid op verkeerde ideeën kunnen brengen. Immers, wanneer de stadscommando's in Almere hun buren beginnen te treiteren, zullen ze gaan zeggen: "BLIJF MET JE KUTKLAUWEN VAN ONZE KUTMAROKKAANTJES AF!"
Want het is in Nederland blijkens onderzoek zo gesteld, dat, als je Henk en Ingrid vraagt naar wat ze van hun eigen geïmmigreerde buren vinden, dat ze dan in negen op de tien gevallen zullen zeggen, dat de Marokkanen en Turken in HUN straat "nette mensen" zijn. (Lees "Marokkaan in een Vinex-wijk" van Najma El-Bezaz!) Maar overal elders zijn het "straatterroristen". Wilders zegt het zelf.
Trots op Nederland. Maar met mate. En met je eigen verstand. Want niet Wilders, maar JIJ bent Nederland!
Dat is één van de redenen waarom ik vind, dat Links niet steeds in de verdediging moet schieten, als de Wilders-aanhang ons weer eens uitmaakt voor landverraders die met opzet vreemdelingen hiernaartoe halen en ze vervolgens knuffelen en in de watten leggen.
Wij en vooral de mensen in armere stadswijken, hebben ook zo onze problemen met de migratie. Het verschil met rechts is, dat we er wat aan doen. Cursussen, scholen, buurtbeheer... En politie, gewone dienders, als dat nodig is. En steun, niet alleen aan de "culturele minderheden", maar ook aan de oorspronkelijke bewoners, die, bovenop hun economische en sociale marginalisering, ook nog eens de hele last te verwerken krijgen van aanpassing aan de nieuwe omstandigheden.
Werkelijk NIKS om je voor te schamen!
Dat is wat de veel verguisde minister Vogelaar met succes toepaste in veertig stadswijken. De cijfers van de SCP-evaluatie (december 2009) spreken boekdelen. Het werkt! En niet alleen in Nederland. In Groot-Brittannië, waar deze benadering al in de zeventiger jaren uitgevonden is, ook in Frankrijk, in Duitse deelstaten, in Catalonië, in Turijn. Je moet alleen even geduld hebben. Een achterstandswijk ombouwen tot een gebied vol kansen en emancipatie kost minstens vier jaar.
De PvdA-leiding (de uitzonderingen niet te na gesproken) liet haar onder het demagogische Wilders-geweld als een baksteen vallen. Als je heel gemeen denkt, dan ga je vermoeden, dat Wilders en zijn bentgenoten een dodelijk gevaar voor zichzelf zien in oplossingenvoor de spanningen tussen bevolkingsgroepen. Daarom moest en zou Ella hangen. Overigens zette haar opvolger het beleid gewoon voort. Nu zijn Rutte en Verhagen er, waarschijnlijk maar al te graag, mee akkoord gegaan, om het hele beleid te stoppen en de belangrijkste financiers ervan, de woningbouwcorporaties, op te zadelen met een deel van de huursubsidie, zodat de inkomsten van verhuurders maar flink zullen stijgen.
Wat is dat anders, dan: Rechtse hobby's ondemocratisch doorvoeren in de marge van een frontale aanval op de rechtsstaat. (Ik bedoel de staat die gebaseerd is op het recht, en ik gebruik de oude spelling.)
Heb je ooit Rechts andere "oplossingen" zien aandragen, dan onderdrukking, dwang, pesten en vernederen? En op de koop toe word je ook nog eens belachelijk en verdacht gemaakt, als je als vrijwilligster een borduurclubje met immigrantenvrouwen runt. (Almere, heldendaad van Gladio-veteraan en stadscommando-fetisjist Raymond de Roon (PVV) bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vergezelt vandaag Wilders in Israël.)
Links is een betere uitdrukking van wat er goed is aan de cultuur van de Lage Landen, dan demagogisch Rechts. WIJ zijn Nederland! En niet de PVV-maffia!
Niet in de linkse schuilkerk wegkruipen! We kunnen er juist TROTS op zijn, dat Links op een moment dat het er echt op aan kwam, ten koste van eigen levens (slachtoffers van de acties van het bezettingsleger dat na 2 dagen ingreep) en ten koste van tientallen gedeporteerden naar concentratiekampen, getoond heeft: HIER LIGT EEN GRENS! In de beste verdraagzaamheids- en geuzen-tradities die de Nederlandse cultuur kent. Zou ik zo zeggen.
Het PVV-program daarentegen is één grote ontkenning van alles wat Nederlanders lief is aan joodse-, christelijke- en humanistische waarden. In plaats van solidariteit: "Eigen Volk Eerst". In plaats van respect en tolerantie: Vernedering en stiekem wegpesten. In plaats van democratische openbaarheid: Duistere financiering en Führerprinzip.
Op die manier hadden de waterschappen met hun democratische werkstructuur die al dateert van de Middeleeuwen, het in dit land nooit droog gehouden. De PVV is on-Nederlands. Goedkoop klompen-fascisme van Bosma.
Rechts Nederland profiteert schaamteloos van de verschijning van de PVV-maffia in de politiek.
De opportunisten Verhagen en Rutte die maar een derde van de stemmers vertegenwoordigen, (en, blijkens de stemming op het CDA-congres, in het geval van de christenen slechts twee derden van die twee derden), zijn de hedendaagse spreekwoordelijke "burgemeesters in oorlogstijd". Dat zijn de burgemeesters die bleven zitten ondanks de registratie van Joden met een J in hun persoonsbewijs, ondanks de verplichting tot ontslag van gemeente-ambtenaren en leerkrachten met die "J" en ondanks de verplichting tot medewerking aan deportaties naar Westerbork. De burgemeesters die vervolgens meewerkten aan razzia's om dwangarbeiders naar Duitsland te sturen. Vergeet ook niet desecretarissen-generaal die ministertje mochten spelen in 1940-1945. Zonder democratisch mandaat, leefden ze in de marge van de Nazi-bezettingspolitiek, hun eigen hobby's uit. Rechtse hobby's. Toen en vandaag. Toen ze na 1945 (veel te weinig) ter verantwoording werden geroepen, waren ze nog trots ook op hun rol. In ruil voor medewerking aan genocide, hadden ze immers zoveel goeds gedaan, tenminste: eindelijk hun politieke hobby's uitgeleefd... Voorzover het mocht van Wilders, pardon: Seyss Inquart, natuurlijk.
Zoals u ziet, ik blijf godwinnen tot ik een ons weeg. Omdat ik geloof, met reden en onderbouwing, dat onze vrijheid in groot gevaar is. Geen genade voor de Farizeeën van Links en het Midden. Doet Uw Arbeid, Gekozenen, draagt de lasten, waarvoor wij U gekozen hebben en waarvoor U betaald wordt. Ik zou haast zeggen: Amen.
Deze beschouwing is bestemd voor de Zondagmorgen van 5 december 2010. Moge uw Schoen gevuld zijn geweest met goede gaven. En dat Zwarte Piet U zijn Roede gespaard moge hebben. Als Bijbellezing beveel ik u aan: De Goede Vreemdeling, de Barmhartige Samaritaan. (In de ban gedaan door de klompengoebbels Martin Bosma in z'n boekje).  Jezus was namelijk een linksche opstandeling die liefde en vergeving predikte. Zoals u en ik dat in wezen ook zijn.
Dit stuk wordt tegelijkertijd gepubliceerd op Krapuul.nl en Huibslog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails