17 april 2006

WRR-rapport: Kill the Messenger!

Het zou overdreven zijn om te zeggen, dat de laatste weken een feest zijn voor schrijver dezes, maar de stroom goed nieuws rijst al meer en meer.
Terwijl ik afgelopen week verbleef in een nòg verder weggelegen buitenland dan België, verscheen het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de Islam en de betekenis van ontwikkelingen daarin voor de democratie, met name in Nederland.
Na de electorale afgang van VVD, CDA en Postfortuynisten op 9 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen en het machteloze, rancuneuze getater van de anti-islam-intellectuelen dat daarop volgde, kregen we de 'coming out' van Dijkstal, samen met een aantal belangrijke figuren uit diverse democratische partijen met een scherpe waarschuwing aan het kabinet-Balkenende, dat het op weg is om maatschappelijke tegenstellingen te ideologiseren en de maatschappij te verdelen.
Nu komt daar de WRR overheen met een nuchter rapport, dat, als ik de persberichten goed begrijp, ongeveer de redenering van Olivier Roy, de Franse Islam-deskundige, volgt. Over het rapport kom ik nog te spreken, als ik het helemaal gelezen heb.
Maar een klein feestje over de Hirsi Ali's (en Bolkesteins, wacht maar even af, dan komt-i uit de hoek!) en natuurlijk de CDA-fractievoorzitter, die allemaal, als door een wesp gestoken, de ongewenste boodschappers van de WRR gingen aanvallen, zo een klein feestje mogen we ons veroorloven!
Ik begrijp best dat ze boos zijn. Tot nog toe heeft (in Nederland) niemand met enig gezag op grond van deskundigheid, het aangedurfd om hun vooroordelen neer te zetten voor wat ze zijn: vooroordelen, demagogie. Het feestje wordt dan ook enigszins gedempt door het besef, dat Links zich niet behoorlijk verzet heeft, weggekropen is in de linkse schuilkerken, en dat het dus een clubje a-politieke wetenschappers heeft moeten zijn, dat de volgende knuppel in het hoenderhok werpt.
Maar goed. De knuppel is geworpen. En de hoenders stuiven op.
Voorzover ik heb gelezen, is er van wetenschappelijke weerlegging geen sprake. Nee, de boodschapper van het onwelkome nieuws wordt onder vuur genomen. Toch denk ik niet, dat die afleidingstaktiek deze keer zal werken.
Waarom?
De verklaring ligt bij het toenemende isolement van Hirsi Ali.
  • Haar authentieke 'kruistocht' tegen de misstanden in islamitische landen, die een kruistocht tegen de Islam als zodanig is geworden, is mij sympathiek. Haar aanpak verdient het om te worden uitgebreid naar een compromisloze strijd tegen àlle gedachtensystemen, die onder het mom van goddelijke of filosofische openbaring, ongelijkheden rechtvaardigen of zelfs bevorderen. Ik denk aan de 'invisible hand' van Adam Smith, theoreticus van de nationale marktwerking: een pure sjibboleth, geschikt om economische ongelijkheden niet alleen in stand te houden, maar ze zelfs te verscherpen. In het rechtssysteem dat de economische theorie van Adam Smith en diens navolgers vooronderstelt, komt er geen vrouw aan te pas! De economische rol van de vrouw wordt stilzwijgend als een "kostenpost" opgevoerd, haar daarmee veroordelend tot economische onmacht en dus afhankelijkheid van de man als markteconomisch subject!
Hirsi Ali isoleerde zich heel zichtbaar, toen ze teleurgesteld reageerde op de vonnissen in de Hofstad-zaak. Niet de romantische islamistische dwepertjes had ze veroordeeld willen zien, maar de Islam zelf. Volkomen logisch, vanuit haar gedachtengang. Misschien zag ze op dat moment zelf heel even het gevaar, waarvoor ze al die tijd blind is gebleven, van een racistische, xenofobe hetze tegen iedereen die met de Islam geassocieerd kan worden. Want dàt is niet wat ze al die tijd bedoeld heeft. Wat ze wil, is dat de Islam pijnlijk gestraft wordt en dat het verboden wordt, om daarvan lid te zijn of zo iets.
Maar zo werkt de 'Invisible Hand' niet. De Nederlandse rechter zal geen arrestatiebevelen uitvaardigen tegen de leden van het Saoedische vorstenhuis en hun perverse islamitische wetsgeleerden. De 'Invisible Hand' pakt de grijpbare kleine ondernemer, de goedgelovige plaatselijke kruidenier in islamistisch radicalisme en schept zo steeds meer ruimte voor de Albert Heijns en de Wal-Marts, die individuele terreur niet nodig hebben om ongelijkheid in stand te houden.

Op Ajaan Hirsi Ali komen we hier nog terug. Voor dit moment is belangrijk, dat Verdonck, Bolkestein en het CDA haar steeds minder kunnen gebruiken, om hun eigen demagogie achter te verschuilen. Steeds duidelijker wordt, dat het overgrote deel van de moslims even veel of weinig democraat zijn als het overgrote deel van de christenen of de ongelovigen.

De poging, gedaan na 9 maart, nota bene ook door PvdA-lid Paul Scheffer, om de winst van de PvdA, voorzover toe te schrijven aan stemmen van immigranten, als vrijwel illegitiem te bestempelen, dus die stemmen niet mee te laten tellen voor de verdeling van de macht (is er iets ondemocratischer denkbaar?), is al jammerlijk verzand. Al zal dit soort redenering zeker nog lang nazeuren bij teleurgestelde fortuynisten.

Het valt dus te verwachten, dat Hirsi Ali binnen een jaar zal struikelen over haar onbruikbaarheid voor verdere demagogie. Zal rechts een nieuwe Jeanne d'Arc vinden? Best mogelijk. Misschien wel in de persoon van kandidaat partijleider Verdonk.

Daarom is het hoog tijd, dat de PvdA duidelijker stelling neemt en, bij voorbeeld, de aanvallen op de WRR stevig pareert. Geen opportunisme hier, s.v.p.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails