09 september 2010

Thilo Sarra-Gen en Wildie Wortel ontdekken een ethnische Erfzonde

Volgens Thilo Sarrazin zit het in de genen. Wilders' PVV zoekt het in zijn verkiezingsprogramma meer in de land- en tuinbouw: Het zit'm namelijk in de wortels.
Maar beiden zijn het er roerend over eens, dat "culturele achterlijkheid" veroorzaakt wordt door de Islam en dat die erfelijk is tot in de dertigste generatie..
Sarrazin: Gene
Wilders: Wortels

De één veronderstelt, dat groepen mensen zoals Joden, door de eeuwen heen, door natuurlijke selectie, een bijzonder intelligent overlevings-gen zouden hebben ontwikkeld. (Pseudo-Darwinisme)

Terwijl, impliciet, wordt gesuggereerd dat mensen afkomstig uit Islamitisch beïnvloede culturen, een domheids-gen hebben, dat het hun onmogelijk maakt om in zo een beschaafde en geciviliseerde maatschappij als de Duitse- te aarden. Voor de zekerheid vermeldde Sarrazin naast de Joden ook nog de Basken als bezitters van een specifiek gen, wat ongetwijfeld bij de ETA in San Sebastian en omgeving tot grote vreugde en opluchting heeft geleid. Maar, calmez votre joie, dat deed Sarrazin alleen maar om niet als filo- of anti-semiet te worden aangezien. Dat lukte van geen kant, in Duitsland. In Nederland zou hij er, samen met Rutte, best uitgekomen zijn.

Sarrazin's boek gaat namelijk helemaal niet over de Basken. Het gaat over de immigranten in Duitsland, die moslim zijn. Met behulp van een eenzijdige interpretatie van bronnen, die voor hem zijn bijeengezocht door zijn personeel bij de Bundesbank, waar hij Mitglied des Vorstandes is, probeert hij aan te tonen, dat het IQ van met name Turken veel te laag is om in het technologische top-Standort Deutschland mee te draaien.

Het IQ zou dus erfelijk zijn. De enige remedie is een flinke portie discriminatie en "Ausgrenzung", zoals de Joden die eeuwenlang in de Duitse gebieden hebben ondergaan, zodat ook de gedecimeerde moslims een "overlevings-gen" ontwikkelen.

Sarrazin, wiens Hugenootse voorouders (uit het ketterse Zuid-Frankrijk) ooit voor de dragonders van Lodewijk XIV naar Pruisen vluchtten, wil zeggen waar het op staat met die tsunami van Turken, die om de haverklap weer en hoofddoek-dragend meisje op de wereld zetten. Dat zien we vaker. De vorige generatie immigranten is erg streng voor wie na hen komt (Hirsi Ali, Afshin Ellian en vele anderen).

Intussen had Wilders in het buurland Nederland al zijn eigen variant van de Erfzonde der Islamieten verwerkt in het zogenaamde PVV-verkiezingsprogram van 2010. We lezen daar onderaan op bladzijde 11, dat in Artikel 1 van onze Grondwet, waarin de gelijkheid van de Nederlandse ingezetenen voor de Wet wordt verwoord, een aanvulling zou moeten worden opgenomen, die bepaalt dat Nederland voor eeuwig deel uitmaakt van een "joods-christelijk-humanistische cultuur", waar moslims niet bij zouden horen.

Want wie wortels, ik herhaal: WORTELS, heeft in een land met een "islamitische cultuur", is belast met een onuitwisbare erfzonde. Die moet in de gaten worden gehouden en telkens weer aantonen dat hij of zij ècht wel Michiel de Ruyter aanvaardt als Bestevaer. Een extreme interpretatie van het begrip "Leitkultur", maar je moet zeggen wat je denkt, nietwaar?

Het trof mij, dat Wilders en Sarrazin zulke uiteenlopende oplossingen hebben bedacht voor hun probleem, die toch op hetzelfde neerkomen. Want wat is hun probleem? Rassendiscriminatie is sinds 1945 verboden. Toch moesten ze ergens iets vinden, dat een permanente onderschikking aan een "Herrenrasse" rechtvaardigt. Oplossing 1: "Noem het "cultuur"". Uitgevonden door Pim Fortuyn, lang voor zijn dood in 2002.
Oplossing 2: Ontzeg de Islam de status van religie. Religie mag je immers niet aanvallen.
Oplossing 3: Zoek iets aannemelijks om te betogen, dat al wie uit moslim-land komt, zelfs al is hij Christen, op zijn minst een dhimmi is.

Zo komt het dat Geert Wilders en Thilo Sarrazin twee loten aan één enkele stam zijn. Ze zullen samen overwinnen, of, wat ik hoop, samen in schande ondergaan.
.tw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails