03 september 2010

Wilders opent een nieuw front: Strijd TEGEN de Verlichting en het lichtzinnig Liberalisme...

Savonarola, hedonistisch Florence, 1497: fundi-katholieke reli-terreur

Wilders placht altijd te zeggen, dat de Islam zo achterlijk is, omdat ze, anders dan de joods-christelijke cultuur, geen Verlichting heeft gekend.

Paul Beliën, Wilders’ nieuwe PVV-medewerker, denkt precies het omgekeerde. Volgens hem, heeft de Franse Verlichting nu juist de joods-christelijke cultuur “uitgehold”, zodat alleen "lichtzinnig hedonisme" overbleef.

Van de “joods-christelijk-humanistische” mantra van de PVV, zal dus het laatste woord verdwijnen. De vroegere liberale politicus gaat nu roepen dat het allemaal de schuld is van de … liberalen! En de van de “socialisten” onder hen natuurlijk, in de eerste plaats.

De "godverlaten liberale en seculiere hedonisten", ik voorspel het u, promoveren tot vijand nummer 1 van de PVV.

Het is dan ook hun “verraad” aan de joods-christelijke cultuur, aldus Beliën, de aan het Vlaams Belang en de ultra-katholieke vleugel daarvan gelieerde echtgenoot van VB-kamerlid Alexandra Colen, dat er de oorzaak van is, dat Europa nu een hulpeloos slachtoffer wordt van de Islam. De Islam is immers trouw aan haar (verwerpelijke-, maar toch authentiek-religieuze) wortels gebleven.

Dat schrijft deze Paul Beliën in een artikel op de haat-website “Brussels Journal”, waarvan hij eigenaar is. De auteur waant zich een moderne Johannes van Halikarnassos en dondert er op los over de nakende Closing of Civilization in Europe.

Beliën vindt: Niet de Islam is achterlijk – JULLIE zijn achterlijk! En dat is de schuld van de (Franse) Verlichting …

Precies, wat de SGP altijd al vond en wat de oorspronkelijke Anti-Revolutionaire Partij als haar grondslag nam: Tegen de Franse Revolutie! Tegen het Humanisme! De Vorst, de Regering zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan God. Niet aan het parlement.

Het is allemaal de schuld van socialisten, liberalen en van al die Christenen die meebuigen met de duivelse geest van deze tijd. Ze zijn, aldus Beliën, “nu al moslims, zonder het zelf te beseffen“. In het stuk (dat dateert van februari 2006) krijgt zelfs kardinaal Danneels ervan langs, omdat hij de Belgische kerk zou hebben “uitgeleverd” aan het secularisme.

De hedonistische secularisten hebben het gedaan, en de moslims profiteren daar gretig van, zegt Paul Beliën. Europa is al verloren. Er is geen ommekeer meer mogelijk. Emigreer maar naar Amerika, waar volgens B. tenminste nog hoop is, omdat daar de cultuur sterker verworteld zou zijn in de religie.
Beliën komt tot de slotsom, dat hij geen meelij met ons, hedonisten, kan hebben:
I suppose one could feel sad about all this, but sadness is not what I feel. One can feel compassion for those who die in accidents, fall in battle or get murdered (like the countless unborn children that perish every day) but can one pity those who have killed their own future for the pleasures of the present? Europe’s predicament, I repeat, is entirely self-inflicted. Not Islam is to blame. Secularism is.
Via bovenstaande veroordeling van abortus als “moord” (ook nieuw in de PVV), komt de oorlog tegen de Islam (met Israël als front) als uitsmijter:
The coming decade will witness the war between the values of Islam and the secular “values” of the decadent, hedonistic post-Marxist Left. We have seen the assassinations of Pim Fortuyn and Theo van Gogh, last November’s [2005, HR] prelude to the French civil war, the Danish cartoon case. This is just the beginning of the beginning. I do not consider myself a pessimist, merely a realist. It is quite clear who is going to lose – and whose fault that will be.
Het verschijnen van deze religieuze fanaticus aan de zijde van Wilders is méér dan een “accident de parcours”. Wilders heeft de kritiek en de raadgevingen van z’n Amerikaanse financiers en van Hirsi Ali ter harte genomen. Voortaan schakelt hij zonder verblikken of verblozen religieus rechts in als bondgenoot en zelfs als naaste medewerker in, bij de -immers allesoverheersende- strijd tegen de moslims.

We zagen het al bij het filmpje “Islam Rising” (Hollywood, juni 2010), bij z’n bondgenootschap met het Duitse homohatende PI (juli 2010) en opnieuw, toen hij zich door de SIOA van Geller en Spencer in New York liet uitnodigen. Tenslotte kwam onlangs het bericht, dat Wilders de SGP in een nieuwe regering medegedoogt, in ruil voor beperking van de vrijwillige euthanasie.

Niet gehinderd door partijleden of door medezeggenschap van fractiegenoten, tovert Geert Wilders zijn oorspronkelijk fanatiek-seculiere partij ("liberale jihad!") om tot een haatpropaganda-vehikel tegen kwetsbare minderheden. En steeds meer ook tegen liberalen en vrijdenkers, die hij “socialisten” noemt en wier “misdaden” straks op 4 mei zouden moeten worden herdacht op de Dam. (Blz. 11 van het PVV-verkiezingsprogram).

Hebben 1,5 miljoen Henks en Ingrids daarvoor op hem gestemd?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails