09 september 2010

Wilders verliest definitief de steun van Daniel Pipes in de USA

Daniel Pipes gooide in april al zonder commentaar een steun-link voor het Geert Wilders fonds van zijn veelbezochte site Daniel Pipes Columns af. Kennelijk beviel het de deken van de Amerikaanse vrienden van Groot-Israël niet, dat Wilders zich encanailleert met christelijke en joodse anti-islam-extremisten.

Begin 2010 nog, verklaarde de beoogde getuige in het haatzaai-proces tegen Wilders trots, dat hij in de VS tienduizenden dollars voor Geert had verzameld. Maar toen al maakte hij de reserve, dat hij anders dan Geert, niet tegen de Islam als zodanig is, maar alleen tegen de Islamisten.

In een post van 7 september, gaat Pipes nog verder. In Americans Wake Up to Islamism maakt hij zich zorgen over de effecten in het buitenland van het geagiteer van ultra-rechts over het Islamitisch centrum in Lower Manhattan.

Pipes zegt voor een Islamitisch centrum, maar tegen een Islamistisch centrum te zijn. Hij haalt de rechtse republikein Newt Gingrich aan, die in het openbaar het centrum met een Nazi-gedenkteken vergeleek, maar in een privé-mail erkent, dat moslims in beginsel goede Amerikanen zijn.

Daniel Pipes verheugt zich erover, dat nu zo veel deskundigen nu het gevaar van islam-extremisme onderkennen:
For the first time in fifteen years, I feel I may be on the winning team.
Maar hij is ook bezorgd:
But I have one concern: the team's increasing anti-Islamic tone. Misled by the Islamists' insistence that there can be no such thing as 'moderate Islam,' my allies often fail to distinguish between Islam (a faith) and Islamism (a radical utopian ideology aiming to implement Islamic laws in their totality). This amounts not just to an intellectual error but a policy dead-end. Targeting all Muslims conflicts with basic Western notions, lumps friends with foes, and ignores the inescapable fact that Muslims alone can offer an antidote to Islamism.
Als je de Islam-extremisten gelijk geeft, als ze zeggen dat er geen 'gematigde Islam' kan bestaan, dan loop je in hun val. Dan ga je zonder onderscheid alle gelovigen over een kam scheren. dat is niet zo maar een redeneer-fout, maar het is een politiek die nergens toe leidt. Een dergelijke houding ontkent het onloochenbare feit dat alleen de moslims zelf een tegengif kunnen ontwikkelen tegen Islam-extremisme.
As I often note, radical Islam is the problem and moderate Islam is the solution.
Zoals ik al vaker heb gezegd: Islam-radicalisme is het probleem en gematigde Islam is de oplossing.

Voor de goede orde, dit alles maakt van de invloedrijke Pipes nog geen vredesduif. De vroegere, door G.W.Bush benoemde, president van het American Peace Initiative (voor oorlog in het Midden-Oosten) en redacteur van de National Review komt zonder aarzeling op voor een groot-Israël, waarin voor Palestijnen geen plaats is. Op de beruchte Pepperdine Conference over "the Collapse Of Europe" in juni 2007, bepleitte en organiseerde hij nog, samen met Hirsi Ali, Henryk Broder, Leon de Winter, Afshin Ellian, Mark Stein en vele anderen een campagne "advocacy against Islam".

Maar het goede nieuws is, dat Wilders' aanhang in de VS zich nu beperkt tot de hysterici rond Pamela Geller en Robert Spencer. Naar de grote geldsommen en uitgebreide netwerken van Pipes kan Wilders voortaan fluiten.

Een bevestiging van de trend die we al eerder zagen: Wilders glijdt onweerstaanbaar in de hoek van aggressief, homohatend fundi-christelijk ultra-rechts.

Je moet Rutte heten, om dat niet te willen zien en Verhagen, om je daar niets van aan te trekken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails