05 november 2010

PVVers die Vragen, worden Overgeslagen. - Misbruik van parlementair vragenrecht.

Uit de Jerusalem Post: Damage-control na de Mavi Marmara.
Gisteren was het weer zo ver.
Bang, dat de Telegraaf niet zou openen met een Wilders-artikel, maakte Kortenoeven, de radicale christen van het CIDI, de Israel-lobby in Nederland, en sinds juni 2010 lid van de PVV-fractie, gauw een paar Kamervragen om Turkije te bashen. Gauw, gauw. De deadline komt eraan! Dat verklaart een paar foutjes en slordigheden.

Krapuul helpt niet alleen Links met het stellen van Splijtende Vragen. Ook zijn we niet te beroerd, om met behulp van Weird Gilders domme Krapuulvragen voor de PVV te maken.
We zijn eigenlijk al te goed (is buurmans gek). We maken zelfs "formats" voor de antwoorden die het Kabinet zou moeten geven!
Dat is, wat we hier voor het eerst doen. Binnen 1 dag hebben we een prima antwoord voor de minister van Buitenlandse Zaken gemaakt. Besparing: Drie diplomaten, 1 dag, dat betekent 4.735 Euros, dus drie maal het maandinkomen van Henk (en Ingrid) dat nu eens NIET door de gootsteen gaat voor de rechtse hobby's van Geert en de zijnen.
Krapuul is bescheiden. Een bijdrage van 1000 euros uit het Fonds Voor de Pers, zou ons al flink op weg helpen.

Dus, wat vonden we gisterenmorgen op de leestafel?
Vragen van de leden Wilders, Kortenoeven en Bontes (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken, over de beschuldiging van de Turkse premier Recep Tayyip Erdoğan dat Europa verantwoordelijk is voor de
bomaanslag die 31 oktober 2010 plaatsvond in Constantinopel (ook wel bekend als Istanboel).
Antwoord van de Minister van Buitenlandse Zaken:
0.) Constantinopel/Istanbul

Oorspronkelijk werd de doorgang tussen de Egeïsche- en de Zwarte Zee beheerst door de stad Troje. Op nog niet geheel opgehelderde wijze (zie Homerus: Ilias), wisten een aantal Griekse stammen rond het jaar 900 v.Chr. dit strategische punt te bezetten. Voortaan was het Byzantium, een stadje aan de Hellespont, dat de doorgang observeerde. Ruim 1200 jaar later vestigde Constantijn (de Grote) zijn residentie als Romeins Keizer in Byzantium en doopte het om tot Constantinopolis, NL: Constantinopel. Dorpen en stadjes, zoals het tegenwoordige Beyoglu, en een nederzetting aan de Aziatische zijde, werden opgenomen in de groeiende conurbatie.
Keizer Constantijn bevorderde de christianisatie van het Romeinse Rijk uit voornamelijk gouvernementele- en veiligheids-overwegingen. Hij bekeerde zich zelf pas op zijn sterfbed tot deze godsdienst. Op het Concilie van Nicaea (een stad dicht bij de ruïnes van Troje in Klein-Azië) dwong hij de ruziënde bisschoppen tot een gedoogakkoord aangaande de inhoud van het Nieuwe Testament en de delen van het Oude Testament die in de Bijbel opgenomen behoorden te worden (325 ongeveer).
Na een groot aantal wederwaardigheden die er hier minder toe doen, ontstond het Byzantijnse Rijk, dat op zijn hoogtepunt een groot deel van het Oostelijke Middellandse Zee-bekken beheerste. De Oosterse- of Orthodoxe variant van het Christendom werd, vaak met geweld, opgelegd aan bevolkingsgroepen in dat gebied.

Met name ook aan de Joden die nog talrijk waren in Palestina en Jeruzalem. De joodse inwoners van Jeruzalem werden verdreven of onder dwang bekeerd. Een belangrijk deel van de huidige Palestijnen, al dan niet christelijk, vormen de nazaten van deze slachtoffers van orthodox-christelijk extemisme en kolonialisme.

Nadat voorgaande Kruistochten de Joden, die sinds de Romeine tijd gevestigd waren in het Rijndal tussen Bazel en Keulen, uitgemoord en naar Zuid-Polen verdreven hadden, vernietigde de Vierde Kruistocht (1204) bijna geheel de stad Constantinopel. Vrouwen werden massaal verkracht door de kruisvaarders. Kerken werden geplunderd. De buit werd verscheept naar Venetië, waar u in, op en rond de kathedraal nog vele schatten en kunstwerken uit Constantinopel kunt waarnemen.

Het verzwakte Constantinopel hield nog stand tot 1453 tegen de Osmaanse Turken. In vergelijking met de moordpartij van 1204, verliep de bezetting van de stad in 1453 nog relatief beschaafd. De benaming (I)Stambul if Stanbul is niets anders dan een verbastering van (Con)Stan(tino)Pol. Zoiets als Amsterdam voor: Aemstelredamme.

Zoals ook bij de Spaanse Reconquista gebruikelijk (moskeeën omzetten in kerken: Alhambra, enz.), werd de Hagia Sophia aanvankelijk omgebouwd tot moskee. Kerken van allerlei denominaties (grieks-, bulgaars-, servisch-, maronitisch-, armeens- en syrisch-orthodox) bleven echter tot op de dag van vandaag in functie. Het orthodox Patriarchaat behield zijn paleis en bureaux in de stad. Tot op heden, trouwens. Bij besluit van het Parlement van de Turkse Republiek in 1939, werd de Aya Sophia officieel ontwijd als moskee en omgezet in een multireligieus monument, dat door miljoenen toeristen bezocht wordt.

"Istanboel" is dus niets anders dan de lokaal afgeleide naam voor het oude Constantinopel, ongeveer, zoals de Russen steeds "Piter" zijn blijven zeggen voor Leningrad (St. Petersburg). Istanbul is culturele hoofdstad van Europa in het jaar 2010. Nederland ondersteunt de inspanningen van het Turkse stads- en lands-bestuur voor een betere integratie in de Europese ruimte.

1.)
Kent u het nieuwsbericht ‘Erdogan: Europa verantwoordelijk voor aanslag Istanbul’? (1) Elsevier, 1 november 2010: Erdogan Europa verantwoordelijk voor aanslag Istanbul
Antwoord: Ja. Het was even zoeken, want uw link werkt niet goed.
2.)
Hoe beoordeelt u de beschuldiging van Erdoğan, dat Europa terroristische organisaties zou steunen en bijgevolg verantwoordelijk is voor de bomaanslag in Istanboel? (Zie onder andere www.terrorism-info.org.il en www.adl.org)
Antwoord: De Europese Unie heeft de PKK en aanverwante groepen als terroristisch gebrandmerkt. Het blijkt in de praktijk vaak moeilijk om onderscheid te maken tussen politieke en etnische oppositie enerzijds en terroristische eenheden anderzijds. Voorzover ons bekend, vindt vanuit Nederland geen terroristische activiteit gericht op Turkije plaats. In Denemarken bestaat discussie over de vraag, of Koerdische propaganda op het grondgebied moet worden toegelaten. De oppositie-zender van deze Koerdische beweging staat in België. Ook in ons buurland is dit omstreden.
Het is ook u uit de rapportages van de AIVD bekend, dat PKK-verwante groepen geld afpersen van Turkse ondernemers in Nederland die van Koerdische afkomst zijn. Ook is koerdische infiltratie van onze geheime diensten geconstateerd.
Wij kunnen dus begrip hebben voor de zorg van de Turkse premier, dat er gevaar bestaat voor terroristische aanslagen in Turkije, die gestuurd worden vanuit EU-landen.
De door u vermelde bron www.terrorism-info.org.il is een Israelische privé-organisatie, die is opgericht om de rond het jaar 2001 in Ramallah door het IDF buitgemaakte documenten van de Palestijnse Auroriteit te exploiteren (voorzover ze niet vernietigd zijn) en te interpreteren in overeenstemming met de politieke opvattingen van de oprichters. Inzake de staat Turkije is deze bron eerder positief. Recentelijk heeft men daar echter ook een rubriek over de bemanning en passagiers van de Mavi Marmara geopend, waarvan de objectiviteit sterk betwijfeld moet worden. Uw tweede bron www.adl.org, is de Anti-Defamation League, een gerespecteerde Amerikaanse (VS) site die zich bezig houdt met antisemitisme in de wereld. De site keert zich tegen racisme en discriminatie in het algemeen, ook die van moslims. Wij hebben aldaar geen referenties kunnen vinden voor de door u ten aanzien van Turkije en haar regering geuite meningen.

3.)
Deelt u onze constatering dat de beschuldiging van Erdoğan een prachtig voorbeeld is van de pot die de ketel verwijt dat die zwart ziet, gezien de Turkse steun voor organisaties als:
(a)   de nauw met Hamas samenwerkende Insani Yardim Vakfi, die eerder dit jaar met het schip Mavi Marmara op gewelddadige wijze de legale Israelische blokkade probeerde te breken van de door het terroristische Hamasregime bestuurde Gazastrook (2);

(b)  Hamas, waarvan Erdoğan zelf heeft beweerd dat het geen terroristische organisatie is (3);(Jerusalem Post, 4 juni 2010: ‘Erdogan: Hamas not a terrorist group’, www.jpost.com)
én (c) gezien het nooit ingetrokken dreigement van Erdoğan dat Europa door islamitisch terrorisme zal worden getroffen als de EU het Turkse lidmaatschap van de unie blijft afwijzen (4)(Human Rights Watch, 1 november 2010: “Protesting as a Terrorist Offense: The Arbitrary Use of Terrorism Laws to Prosecute and Incarcerate Demonstrators in Turkey”: www.hrw.org?)
Antwoord:

(a) De Nederlandse regering wacht de uitkomsten van het VN-onderzoek inzake het Mavi Marmara incident af. Wij hebben begrepen, dat een gezamenlijke Israëlisch-Turkse commissie het incident onderzoekt. Ook van Israëlische zijde is toegegeven, dat het Turkse schip niet bewapend was.

(b) Turkije is een van de partijen die nauw betrokken zijn bij internationale pogingen (Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Egypte, enz.) om te komen tot een dialoog met de politieke tak van Hamas. Nederland is daarbij niet rechtstreeks betrokken, maar ondersteunt moreel en politiek de inspanningen van zijn bondgenoten, om vreedzame oplossingen te vinden voor de onhoudbare toestand in Gaza. Uw bron is een Israelisch dagblad (Jeruzalem Post), waarvan de richting genoegzaam bekend is. Op andere data voor en na 4 juni 2010 heeft het blad overigens geheel andere weergave.
(c) Het kabinet kan niet het verband zien tussen de aansporing van de Turkse premier aan de EU om gebruik te maken van de Turkse expertise bij de bestrijding van islamistisch extremisme en de door u genoemde bron Human Rights Watch. HRW wijst terecht op de gebrekkige rechtsgang en de harde politiemethoden die helaas nog in Turkije in zwang zijn. Er kan geen sprake van zijn, dat dergelijke methoden ook in Nederland zouden worden ingevoerd. Het verbieden van boeken, het discrimineren van minderheden en het criminaliseren van religieuze opvattingen gaan in tegen onze Grondwet. Nederlandse burgers en rechtspersonen die dergelijke zaken hier zouden willen invoeren krijgen met de rechter te maken.

4.)
Wat gaat u eraan doen om deze beschuldiging te weerleggen die is gedaan door het islamistische Turkse regime, dat niet alleen zelf steun verleent aan terroristische organisaties, maar dat bovendien een deel van een lidstaat van de EU bezet houdt (Cyprus);
antiterrorismewetgeving misbruikt om de oppositie te onderdrukken (5)(The Sunday Times, 13 december 2004: ‘Turkish leader warns of terror wave if EU rejects membership’,  www.timesonline.co.uk);
en openlijk aanpapt met en financiële steun ontvangt van het islamoterroristische regime in Teheran?
Antwoord: "Islamistisch" betekent extremistisch. De Nederlandse regering beschouwt de Turkse regeringspartij die sinds 2002 aan de macht is niet als extremistisch. Ook een karakterisering als "Islamitisch" is niet van toepassing op de seculiere Turkse staat. De Nederlandse staat is niet "christelijk" te noemen, alleen vanwege het feit, dat het CDA of de CU aan de regering deelnemen.
Cyprus. Ten tijde van de toetreding van de Republiek Cyprus tot de Europese Unie, ondersteunde de Turkse Republiek in Noord-Cyprus de compromisvoorstellen van de VN, die echter door de Grieks-Cyprioten bij referendum verworpen werden. Deze voorstellen zouden een toetreding van geheel Cyprus tot de EU mogelijk gemaakt hebben. De Republiek Turkije ondersteunde de VN-voorstellen evenzeer. Het is dus een onjuiste voorstelling van zaken, om te spreken van een "Turkse bezetting" van Noord-Cyprus. De EU spant zich in, om via dialoog de Grieks- en Turks-Cyprische standpunten tot elkaar te brengen.
Wij vermoeden, dat u de bronverwijzingen enigszins verkeerd hebt geplaatst. Uw referentie (5) verwijst naar een artikel in de Sunday Times van december 2004, dus bijna zes jaar geleden. Het geldt hier een opinie in een Brits weekblad, dat ook andere en zelfs tegengestelde meningen heeft gepubliceerd. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke supporter van een Turkse toetreding tot de EU, onafhankelijk van de vraag, welke partij(en) aldaar aan de macht is (zijn).
Turkije ontvangt geen financiële steun van Iran. Samen met Brazilië heeft het laag-opgewerkt Iraans uranium in bewaring genomen als garantie tegen een eventuele verdere opwerking tot wapen-geschikte springstof. Daartegen hebben de traditionele kernmachten zich niet verzet.
5.)
Deelt u onze mening dat Turkije nooit en te nimmer lid mag worden van de Europese Unie?
Antwoord: Neen. De Nederlandse regering steunt actief het onderhandelingsproces EU-Turkije. Zoals al vaker betoogd, is er nog een lange weg af te leggen en staat de uitkomst nog bepaald niet vast.

Het kabinet betreurt, dat vragenstellers (allen PVV) bij het stellen van deze vragen op minstens twee punten het Gedoogakkoord, zo niet naar de letter, dan toch naar de geest, hebben geschonden. Ten eerste, waar sprake is van "Islamistisch" met betrekking tot Turkije. En ten tweede, waar sprake is van Israël en de verhouding van die staat tot andere (toekomstige) staten.

---------
Attentie, beste lezer. De opvattingen in de "antwoorden" zijn niet die van de auteur hier, noch die van de redactie van Krapuul. Je moet het zien als een voorbeeld-oefening voor de minister en zijn collega's in het Bruine kabinet. Je kunt hier zien, dat, als ze zouden willen, zelfs met een makke verwoording van de vaste Nederlandse regeringsstandpunten, aan Wilders en zijn vreemde kornuiten een pak billenkoek kan worden toegediend.
Quod erat demonstrandum.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails