09 november 2010

Kamervragen die gesteld zouden moeten worden: Is Jordanië Palestina?

Sommige van mijn vrienden vinden, dat je helemaal niet op de provocaties van Wilders moet reageren. Dat versterkt alleen maar zijn slachtofferrol.
Welnu, het "slachtoffer", de man die "zijn vrijheid opofferde voor de vrijheid van het Nederlandse volk" (Wilders in Der Spiegel, 8 november), maakt weer eens een buitenlands snoepreisje. Op Sinterklaasavond gaat Geert in Tel Aviv aan Israël en de wereld uitleggen, waarom de Palestijnen allemaal naar Jordanië verdreven zouden moeten worden.
Eldad, Wilders en Daniel Pipes in Israel (2008)

Ook deze keer heet de sponsor Eldad. Arieh Eldad is een vroegere Likud-politicus. Maar Likud ging hem niet ver genoeg. Nu is hij vertegenwoordiger van de ultra-nationalistische (Jisrael Beteinu is er niets bij) Nationale Unie in de Knesset. Nee, Wilders gaat niet het congres van de Nationale Unie bijwonen. Hij komt er alleen maar toevallig langs.
Om Eldad een beetje te plaatsen: Minister-president Netanjahu (Likud) en diens partner Avigdor Lieberman (Jisrael Beteinu) hebben mondjesmaat de twee-staten-oplossing geaccepteerd, waarbij de Palestijnen de Westbank en Gaza zouden krijgen. Eldad en de zijnen verwerpen dat. "Judea en Samaria" (het zuidelijk en noordelijk deel van de Westbank) horen bij Israël, vinden de ultra's. Iedereen die daarover compromissen zou willen sluiten, is een verrader en kan, net als minister-president Rabin, vermoord worden.
NAVO-bondgenoot de VS houdt vast aan de twee-staten-oplossing en alle NAVO-partners ook. De gedoogpartner van de huidige Nederlandse regering gaat echter dwars daartegenin. De kreet: "Er is al een Palestijnse staat en die heet Jordanië!" klonk al uit de mond van Wilders in diens beruchte Deense TV-interview (juni 2009).
In het "Gedoogaccoord" van VVD, PVV en CDA wordt over Israël niet gesproken. Maar in Bijlage I, die de grond ervan vormt (de drie-partijen verklaring van 30 juli 2010), wordt bepaald, dat VVD en CDA alleen gedogen, dat Wilders zijn onzin mag uitkramen over de Islam. Niet over moslims, dus, noch over christelijke minderheden in moslimlanden. En laat er nu een niet onbelangrijke minderheid van de Palestijnen CHRISTEN zijn! Die Christenen dus, wier voorvaderen al duizend jaar Christen waren, voordat ze in Venlo Donar en Wodan afschaften, moeten volgens Wilders maar naar Jordanië verhuizen. De PKN sprak daar vorig jaar al schande van.
Verder staat in het Regeeraccoord van VVD en CDA, gedoogd door de PVV, het volgende (blz. 8):
Nederland wil verder investeren in de band met de staat Israël. Nederland blijft daarbij voorstander van een alomvattend vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen. Een tweestaten-oplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, vormt hierbij het uitgangspunt.
Een beetje veel uitgangspunten. Maar toch wel duidelijk. De grenzen van 1967 zijn, afgezien van de Gazastrook, die tussen Jordanië en Syrië enzerzijds en Israël anderzijds. Het valt niet aan te nemen, dat Wilders bedoelt, dat Transjordanië (Amman) Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem terug zou moeten krijgen (zoals het in 1967 was). Hij bedoelt het huidige Jordanië, oostelijk van de Allenby brug over de Jordaan.

Hoe kun je daarover nu vanuit de democratische oppositie vragen stellen. Liefst splijtende vragen?
Hieronder een voorbeeld:

Vragen van de leden x, y en z aan de Minister van Buitenlandse Zaken

1. Is het de minister bekend, dat diens gedoogpartner Wilders op 5 december aanstaande in Israël gaat betogen, dat de twee-staten-oplossing Israël-Palestina zou inhouden, dat alle Palestijnen naar Jordanië verdreven moeten worden?

2. Hoe verhoudt de gedoog-verklaring van VVD en CDA met betrekking tot Wilders' standpunt over de Islam van 30 juli 2010 (Bijlage I bij het zgn. Gedoog-accoord) zich met het feit, dat 20% van de Palestijnen christen is?
- 2a. Is de minister niet met ons van mening, dat, nu de heer Wilders blijkbaar waar het Palestijnen betreft geen onderscheid maakt tussen moslims en anderen, diens gedachtegoed wellicht niet zozeer op godsdienstkritiek, maar eerder op etnische discriminatie is gegrondvest?
- 2b. Indien de minister evenwel met de heer Wilders meent, dat alle Palestijnen moeten boeten voor het feit dat zij geboren zijn waar zij geboren zijn, zou hij dan misschien een uitzondering kunnen maken voor het Palestijnse vee en de Palestijnse huisdieren, die bij een toekomstige etnische zuivering immers tot de eerste slachtoffers zullen behoren? (Denk aan de dierentuin van Gaza!) Is het denkbaar om de geachte afgevaardigde, de heer Dion Graus, hierbij een bemiddelende rol toe te kennen?

3. In het Regeeraccoord van uw kabinet wordt betoogd: "Nederland blijft [...] voorstander van een alomvattend vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen. Een tweestaten-oplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, vormt hierbij het uitgangspunt." Hoe denkt het kabinet de publieke opinie in het Midden-Oosten, en de regeringen van NAVO- en Europese bondgenoten ervan te overtuigen, dat het hier slechts de particuliere opvatting van een doorgeslagen politieke randfiguur betreft en niet die van de regering, noch zelfs van de kiezers die onlangs op de heer Wilders hebben gestemd?

4. Indien daarvoor, zoals bij het verschijnen van het filmisch pamflet Fitna, de diplomatieke dienst weer wordt ingezet, hoe hoog zullen daarvan de extra lasten voor de Nederlandse belastingbetaler belopen?

5. Acht de minister de inhoud van het voorgenomen optreden van gedoogpartner Wilders
  • in het belang van Nederland?
  • in het belang van vrede in het Midden-Oosten?
  • in het belang van de goede relaties met onze bondgenoten?
  • in het belang van de staat Israël?
Zo ja, waarom dan wel? Zo neen, waarom niet?

------------------------------------

Vooruit. Zo kan-i wel weer...


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails