19 juli 2010

Geert legt Arabische intellectuelen uit, hoe slecht de Islam wel is...

tariq_ramadan_france-300x152 
(Tariq Ramadan)

Ocharme! Je zult toch maar een moderne Moslim zijn, twee wereldwijd gewaardeerde rapporten hebben geschreven over hoe de stoffige en achterlijke dictaturen in de Arabische wereld zich kunnen moderniseren (muslimdebate.com), en ….., nu, door Geert Wilders toegesproken worden, alsof je een lagere-schoolklasje bent!


(Ik heb de NL versie van Geert Wilders’ antwoord aan de vriendelijke uitnodiging van Muslimsdebate.com ontleend aan de NRC van 19.07.2010 en hier voor niet-NRC-lezers toegankelijk gemaakt.)

Het is ook nooit goed! Analyseer je, met al je academische kennis, de kansen van Egypte, Saudi-Arabië en Iran, om zich te moderniseren, evenwichtige economieën, een welvaartsstaat, op te bouwen, dan ben je bezig, om aan de Islam een (te?) sterke sokkel te verschaffen, die door Wilders en de zijnen als een dodelijk gevaar wordt beschouwd. Want dat maakt de Muzelman STERKER!

Nee, dan blijkt plotseling, dat, omdat je de Islam niet losgelaten hebt, althans niet bestrijdt, dat je bij de neoconservatieven, bij de christelijke fundis en alle andere neo-racisten, het ook al hebt verbruid!
En je had nog wel zo consequent de scheiding van religie en staat doorgevoerd?!

Nee, makkers, scheiding van kerk en staat geldt alleen voor christelijke staten. Staten die bij fatwa van Wilders als “islamitisch” worden beschouwd, hebben inwoners wier “wortels” verdacht zijn. Zelfs al ben je tweede- of derde- generatie, zelfs al is je familie langer christelijk dan de inwoners van Venlo.
Wat je ook doet, Wilders proeft je “wortels” en meet je opinies af aan wat goed is voor Israël. Pardon, aan wat hij DENKT dat goed is voor Israël.

Kalm aan.
Muslimdebate.com is een club Arabische intellectuelen die zich ongerust maken over de stilstand en de retrogressie van de cultuur en de economie van hun landen. Het is ook, denk ik, een progressieve factie binnen de Moslimbroederschap. Maar dat kun je niet zeker weten, want die kloon van de Vrijmetselarij is even geheim als haar westerse voorbeeld. De deelname van Tariq Ali wijst er echter op.

De westerse vrijmetselaars, laten we voor het gemak van Wilders, die niet meer dan HAVO heeft, maar de Nederlandse tak daarvan nemen, moderniseerden zich aan het begin van de achttiende eeuw. Overal, in Groot-Brittannië, Frankrijk en ook in de Republiek van de 7 Verenigde Nederlanden, ontstonden debatingclubs en werden scholen georganiseerd voor kinderen en mensen, die daarvan tot op dat moment verstoken waren. In de tachtiger jaren van de achttiende eeuw, resulteerde dat in een patriottische opstand tegen de overheersende synodes van de hervormde kerken, de Oranjevorsten en de regenten die alleen aan hun handelsbelangen dachten.

Dat maakte de patriottische Nederlandse revolutie tegen de heersende “elites” tot een Europees voorbeeld, dat in 1789 navolging vond in de grote Franse Revolutie. De scheiding van kerk en staat werd met harde hand doorgevoerd. Wie (wie niet?) deze zomer in Frankrijk met vakantie gaat en de moeite neemt, om even naar de kerken en kerkelijke instellingen te gaan kijken, zal zien, dat de agressie van de door het katholicisme onderdrukte en dom gehouden Fransen tegen hun onderdrukkers, flink huisgehouden heeft. Er is bijna geen Mariabeeld van voor 1789 over.

De Islam is in zoverre moderner en meer in overeenstemming met de Hebreeuwse wortels, dat heiligenbeelden de moskeeën niet ontsieren. De Moslimbroederschap volgt dezelfde tactiek als de westerse moderne Vrijmetselaars. Ze valt niet zelf de heidense praktijken van de heersende religie aan, maar schept zich een “schuilkerk”, waar “le libre arbitre” (de vrije oordeelaar) heerst. De loges zijn vrijplaatsen voor respectvolle uitwisseling van meningen en oordelen. Daarin zijn ze niet uniek binnen de Islam. Sinds lang, bestaan soefistische stromingen binnen de Islam, die ruimte geven aan allerlei esoterische wijzen om zich te verbinden met het Onkenbare. En vergeet niet het Sjiïsme: Net als het Christendom vereert het het Martyrium van de laatste afstammeling van Mohammed.

Voor de goede verstaander, dat is niet mijn manier om me te informeren, maar ik kan begrijpen, dat in de achttiende eeuw mijn vrienden de patriotten en in de negentiende eeuw mijn vrienden de moslimbroeders, geen andere keus hadden, dan de emancipatie van hun broeders en zusters op die manier, zonder de heersende religie te provoceren, tot stand te brengen.

En ja, natuurlijk, nu de UITWASSEN. De Moslimbroederschap kwam onder Al Qutb, grootvader van Tariq Ramadan, in hysterisch anti-westers vaarwater (50er jaren). Daarvan zijn de gevolgen nu nog zichtbaar bij de Egyptische Moslimbroederschap. Gamal Abdel Nasser, die een moderne Islam voorstond, werd, evenals zijn opvolger, Sadat, tot DUIVEL verklaard en, in het geval van de laatste, vermoord.

Maar kan een Wilders daaraan de stelling ontlenen, dat de Islam erger is dan het Christendom? De Christelijke vrijmetselarij kende ook haar uitwassen. De terreur tijdens de Franse Revolutie, de Italiaanse loge P2 en de steun aan de LPF via de Haagse Loge in 2002. Ze wijzen op het tegendeel.

Vrijmetselaars, Moslimbroeders, je kunt er voor- of ertegen zijn, maar ze markeren het verzet van de middengroepen tegen religieus- of anti-religieus geïnspireerde ayatollahs
En zodoende zijn ze de bondgenoten van Henk en Ingrid. En NIET van Geert Wilders.

Als u het leuk vindt, om de onzin van Geert’s artikel tegen de Islam in stukjes uitgekleed te zien, ga dan naar De Lage Landen, en zeur niet verder.

Dit artikel werd eerder geplaatst op Krapuul 

UPDATE: Ik citeerde oorspronkelijk Tariq Ramadan als Tariq ALI. Oei, oei! Tariq Ali is een NIET-religieuze, in Engeland levende, (ex-?) Trotskist, met wie ik bijna 40 jaar geleden grondig van mening verschilde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails