25 juli 2010

Het varken van Leerdam. PVVers vragen. Door Weird Gilders.

Weird Gilders meldt:

 Hoe de PVV zwijnde met haar dubbele varkensbenadering.
Op mijn tafel belandden twee series schriftelijke vragen van PVV-kamerleden, die, om redenen die de lezer straks duidelijk zullen worden, beide in de prullenmand zijn verdwenen.

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

21 JULI 2010


Vragen van het Lid Dion Graus (PVV) aan de Ministers van Welzijn en van Landbouw.
 1. Is het de Ministers bekend, dat rijkssubsidie wordt verstrekt aan het exposeren van "kunstwerken" in gesubsidieerde instellingen, zoals de Linge-Kliniek in de gemeente Leerdam?
 2. Nu de kosten voor de gezondheidszorg steeds meer de pan uitreizen rijzen, achten de Ministers de besteding van overheidsgeld aan dergelijke linkse hobbies budgettair verantwoord?
 3. Waar in bovengenoemde kliniek nu op onze kosten een schilderes haar liefde voor biggen en oudere varkens uitleeft, is het de ministers niet opgevallen, dat dit thema onderdeel vormde van de linkse agitatie tegen de hardwerkende mensen in de varkenshouderij, die deze industrie in ons land grote schade heeft toegebracht, heeft geleid to delocatie van het bedrijf naar derde-wereld-landen, waaronder ook moslim-landen?
 4. "Liefde voor het Varken" was zogenaamd het motief van sommige linkse intellectuelen, om de Dierenpartij te steunen. De schilderes brengt dit idee op subliminale wijze over op de nietsvermoedende patiënten, die grotendeels uit agrarisch milieu afkomstig zijn. Berust deze agitatie op kabinetsbeleid? 
 5. Zijn de ministers bereid, om de aanstootgevende linkse werken onmiddellijk uit genoemde kliniek te doen verwijderen?
 6. Hoeveel besparing op het Welzijns- en Kunstbudget zal stopzetting van de begunstiging van moderne linkse kunstenaars opleveren, indien hun werken worden vervangen door reproducties van kunstwerken uit onze Geschiedenis, zoals portretten van Admiraal Michiel De Ruyter, Nederlandse- en Israelische Vlaggen en officiële foto's van Geert Wilders?
 7. Willen de Ministers meedelen, hoeveel personen van vreemde herkomst, met name uit moslim-landen, in het bestuur van de Linge-Kliniek zijn opgenomen, alsmede in die van andere besturen in de Gezondheidszorg? Zo neen, waarom niet?
"Goeie vragen, Dion!", zei fractie-coordinatrice Fleur Agema, en stuurde ze direct (na verbetering van spelfouten) door daar het Kamerpresidium.
De volgende dag had PVV-kamerlid Sietze Fritsma het Algemeen Dagblad gelezen en stelde meteen de volgende  schriftelijke vragen:


TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


22 JULI 2010


Vragen van het Lid S. Fritsma (PVV) aan de Ministers van Welzijn en van Landbouw.
 1. Is het de Ministers bekend (Algemeen Dagblad van heden), dat het bestuur van de Linge-Kliniek te Leerdam op enkele vraag van een patiente, een vijftal kunstwerken, varkens voorstellend, uit het gebouw heeft verwijderd onder het motief, dat de voorgestelde diersoort wel eens bezwaar zou kunnen oproepen van patiënten die de fascistische ideologie aanhangen, die bekend staat onder de naam "Islam"?
 2. Is het tegenwoordig Rijksbeleid, om kunstwerken te selecteren vanuit de vraag, of zij al dan niet "beledigend" zouden kunnen zijn voor de aanhangers van de ideologie van het terrorisme?
 3. Indien de vorige vraag bevestigend werd beantwoord, is hier dan niet sprake van een buigen voor bedreiging en geweld? Indien de vorige vraag niet bevestigend werd beantwoord, wilt u dan onmiddellijk het bestuur van de Kliniek opdragen, genoemde kunstwerken weer te exposeren?
 4. Stemt u in met het standpunt van de PVV, dat moslims in alle openbare ruimten geconfronteerd dienen te worden met de vaste waarden van onze cultuur? Zo ja, bent u dan bereid te bevorderen, dat in ALLE instellingen van Gezondheidszorg varkensportretten worden opgehangen? Zo neen, waarom niet?
 5. Willen de Ministers meedelen, hoeveel personen van vreemde herkomst, met name uit moslim-landen, in het bestuur van de Linge-Kliniek zijn opgenomen, alsmede in die van andere besturen in de Gezondheidszorg? Zo neen, waarom niet?
"Goeie vragen, Sietze!", zei fractie-coordinatrice Fleur Agema, en stuurde ze meteen door naar het Kamerpresidium. Arme Fleur! Wilders was met vakantie en het hoofd loopt haar om met al die nieuwe fractieleden en de taak om steeds maar nieuwe Israelische vlaggen en T-shirts te borduren.
Begrijpelijk, dat iemand sommige dingen ontgaan! Beide vragen waren immers geheel in overeenstemming met de hoofdpunten uit het partijprogram en qua vorm prima passend in het PVV-Vragen-Format?


Jammer genoeg, krabde een ambtelijk medewerker van het Kamerpresidium zich bij het zien van beide vragenseries zich eens op het hoofd. "Zijn dit soms Krapuul-vragen?", moet hij gedacht hebben. Hij belde Fleur, en na enige uitleg, zag Fleur ook wel, dat het zo niet kon. Vragen ingetrokken.
OEF! Je kan wel zeggen, dat de PVV hier gezwijnd heeft!

Weird Gilders is DE man om dergelijke varkentjes te wassen! Hij heeft nu niet alleen het Wilders-beledigt-Mohammed Format onder de knie, maar ook het PVV-Kamervragen Format. Zijn grote voorbeeld is Sacha Baron Cohen, vooral in diens rol van Borat. Maar dat is méér dan een Format...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails