07 juli 2010

Omdat politiek in gebreke blijft, moeten rechters en leden van de Raad van State Wilders zijn plaats wijzen...

Er komt een beetje licht in de duisternis. 
Maar wat komt het laat. 
En waarom komt het nog steeds niet uit de juiste bron?
Wat Balkenende niet mocht of durfde zeggen in de aanloop naar de verkiezingen, namelijk dat zijn partij, het CDA, de discriminerende punten van Wilders' PVV "ononderhandelbaar" vindt, erkende zijn opvolger, Maxime Verhagen uiteindelijk in het kamerdebat van 29 juni over de regeringsformatie:
Er is een aantal principes waarover ik echter niet onderhandel; ik ben dan ook niet bereid om die uit te ruilen. Ik zal dus niet zeggen: weet je wat, mijnheer Wilders, als de PVV haar standpunt opgeeft inzake het verbieden van de koran of het invoeren van een kopvoddentaks dan wel het registreren van bevolkingsgroepen, ben ik bereid om niet zo streng te zijn ten aanzien van de AOW of de overheidsfinanciën.
De volledige tekst van dat deel van het kamerdebat publiceerden we op Krapuul (4 juli). Tussen haakjes ook even hulde aan Femke Halsema met haar prangende vragen aan de Limburgse jezuietenleerling. dat maakte, dat Verhagen tenslotte duidelijkheid gaf. (NOS-registratie kamerdabat YouTube).
Want Wilders deed op 2 juli net alsof er niets gebeurd was en voerde zijn gebruikelijke slachtofferrol op. "Maxime, kom me toch helpen om de "ramp" van een kabinet met Groenlinks te voorkomen!" Onzin. Wilders wist al lang heel goed, wat hij moest doen, om met het CDA in gesprek te komen:
  • geen kopvoddentaks, 
  • geen verbod van de Koran, 
  • geen ethnische registratie van bevolkingsgroepen 
  • en niet: de "strijd tegen de Islam als kern van het buitenlands beleid".
Maar dat wil hij niet. Zelfs niet, wanneer zijn referentiekaders "Henk en Ingrid" in reacties bij de Telegraaf, bij voorbeeld, zeggen: "Geert, je bent fantastisch. Maar laat die hoofddoekjes met rust."
Henk en Ingrid zijn voor Wilders, na de verkiezingen, niets meer dan "Gekke Henkie", respectievelijk "Malle Ingrid".
De mainstream pers heeft blijkbaar nog steeds niet begrepen, dat je Wilders' persberichten eerst even moet toetsen. Ze namen Wilders' kretologie zonder commentaar over.
Maar:
Zelfs in De Telegraaf lieten de helft van de reagerende Henk/Ingrids zich niet in het ootje nemen. En bij Nu.nl was het nog duidelijker. Reaguurders die als van oudsher begonnen te roepen, dat de linkse verraders weer hadden toegeslagen, werden zonder medelijden door een meerderheid van het reageervolkje het bos in gestuurd.
Dat overkwam "schoonmoeder" bij voorbeeld. Het "wijffie" dacht dat de PVV volgend jaar bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer geweldig zou winnen. Andere reageerders moesten haar uitleggen, dat de 1e K. via de provinciale staten wordt gekozen en ze verdween onder onaangenaam gescheld.
Nu.nl stelde vast, dat zijn publiek in meerderheid paars+ best ziet zitten.
Wilders, die, volgens alle voortekenen, helemaal niet de bedoeling had om te gaan meeregeren, zoekt nu, met de brutaliteit der wanhoop, naar schuldigen onder de door hem jarenlang verdacht gemaakten.

Dat wordt hem vergemakkelijkt door de angstige houding, die een meerderheid van de parlementariërs de laatste jaren hebben ingenomen.

Immers, de VVD is dicht tegen het program van de PVV aangekropen. Oude krokodillen, zoals Wiegel, zien een VVD-PVV combinatie nog best zitten. Het CDA heeft jarenlang ook geen "nee" durven zeggen tegen de waanzinnige voorstellen van Wilders. Hoopte het op een "Pim-Fortuyn"-effect, zoals in 2002, toen veel mensen op Balkenende stemden als een minder avontuurlijke variant van Pim?

In de oude kamer zijn het -hulde!- eigenlijk alleen D66 (3zetels, nu 10) en het GroenLinks van Femke Halsema (nu ook 10 zetels) geweest die zich principieel tegen het haat-discours van Wilders hebben verzet.

De PvdA onder Wouter Bos heeft daarentegen geprobeerd, om het anti-Europa en anti-immigratie-discours in verzachte vorm over te nemen. Het congres van 2008 in Utrecht heeft dat geblokkeerd.

En de SP? In 2006 groot geworden, groter dan de PVV nu? Ze heeft langzaam, te langzaam gereageerd. Het populistisch verhaal wordt verlaten, zeker. Wilders heeft hun het opportunistische anti-EU standpunt afgepakt (euroverkiezingen van 2009). En de SP heeft gereageerd, maar te laat. De SP heeft haar Europapolitiek veranderd, maar zonder lawaai te maken en zonder haar eurofractie te raadplegen. Die tweemans/vrouws fractie is nu gehalveerd. Europhoob Van Bommel moest nog vorige week een verkeerd begrepen anti-Euro-standpunt intrekken in de Tweede Kamer.
Dat neemt niet weg, dat de SP, met haar vaste wortels in de lokale belangenbehartiging, een geduchte tegenstander van de nergens verwortelde virtuele "partij" van Wilders zal worden.

In de persoon van Job Cohen, heeft de PvdA, die ook een moeilijk draaibare supertanker is, in de verkiezingsdebatten eindelijk laten weten, dat Wilders en zijn PVV "een gevaar voor de democratische rechtsstaat" zijn. Bijna als een voetnoot. Maar toch.
(RK schuilkerk De Hoop in Diemen *1786)

Onderbouwing ontbreekt nog. Ik heb op de "Joop", laat staan op officiële PvdA-websites, nog geen enkele reactie aangetroffen op het schandelijke PVV-standpunt, dat op 4 mei niet alleen nationaal-socialistische slachtoffers, maar ook slachtoffers van het "socialisme" zouden moeten worden herdacht. Waar is jullie eergevoel, vluchtelingen in de linkse schuilkerken?

Bij uiterst Christelijk rechts zien we twee tegengestelde tendenzen. De mensen van de Christen Unie kiezen voor een open maatschappij en een zorgende staat. Dat is misschien wat al te betuttelend, maar wel fatsoenlijk. De lunatic fringe van de gereformeerden daarentegen, ziet, o.a. met de nieuwe SGP-leider, eigenlijk wel wat in de strijd tegen de Islamische Satan en heeft, een beetje overhaast, mannenbroeders!, al aangegeven, dat ze best een rechtse regering met de PVV willen ondersteunen. Waar Hirsi Ali opriep, om de christelijke fundis en Wilders te "gebruiken" om de Islam terug te dringen, bestaat in Nederland het risico, dat het scenario wordt omgekeerd en dat het de Christelijke fundamentalisten en neoconservatieven à la DagelijkseStandaard zullen zijn, die Wilders gaan "gebruiken". *)

We hebben dus moeten constateren, dat, bij gebrek aan een moedig "tot hier en niet verder" van democratisch links en fatsoenlijk rechts, het de rechters van de Amsterdamse Rechtbank en, in de laatste dagen, de vice-voorzitter van de Raad van State, hebben moeten zijn, die de grenzen hebben aangegeven, tot waar het haatzaaien mag gaan. Cohen's bedremmelde statement en Verhagen's binnensmonds "neen" zijn nog te breekbaar, om Wilders ervan te weerhouden om te roeptoeteren tegen alles en iedereen.

Op onderkoning Herman D.Tjeenk Willink kom ik in het volgende stuk terug. Zijn politieke analyse als informateur van 6 juli (mijn Google document) is werkelijk een mijlpaal.

Als de VVD binnenkort de onderhandelingen over Paars+ afbreekt, wordt Cohen gehouden aan zijn toegeving, dat hij niet onder alle omstandigheden aan D66 en GL vasthoudt. VVD-PvdA-CDA wordt dan de formule. Jammer, maar helaas. Ik denk niet, dat de VVD het naar zijn kiezers kan maken, om alleen met "linksere" partijen in zee te gaan. In elk geval, wordt daarmee in beginsel Wilders op zijn (marginale) plaats gezet.
In beginsel, want het zware werk, om eindelijk een principiele afwijzing van de Wilders-demagogie op poten te zetten, kan niet van VVD en CDA worden verwacht en vooralsnog alleen in beperkte mate van de PvdA. Dat wordt dus de taak van buitenparlementaire krachten, en, hopelijk, van parlementair links: GL en de SP. fatsoenlijke liberalen en echte christenen, natuurlijk ook meegerekend.

Het is niet hopeloos, makkers. Wilders kan maar moeilijk ontkomen aan de roep om zijn PVV te democratiseren. Zijn verdachte financiële buitenlandse contacten zijn en worden onthuld. Het impossibilistische Europa-standpunt van de PVV is op den duur niet houdbaar. De PVV-aanhang eist terecht, dat Wilders eindelijk iets doet, om hen minder machteloos te maken.

Voor mijn vrienden bij Krapuul.nl en hun bondgenoten is er nog een mooie taak weggelegd.

-------------------------

*) Het is hoog nodig om eens aandacht te besteden aan de neocon/fundi/gereformeerde Leidse club, die Wilders manipuleert.
Bij de Volkskrant een link van Maria Trapp:

Leidse wetenschappers betrokken bij de Edmund Burke Stichting

De Burke Stichting wordt vooral door stemmen van Leidse wetenschappers vertegenwoordigd. De Burkiaanse intellectuelen, die niet in Leiden thuis zijn, zoals Arend Jan Boekesteijn (Universiteit Utrecht) , Joshua Livestro (wel een Leidse leerling van Kinneging) , Michiel Visser en Leon de Winter worden hier ook aangehaald, maar de invloed van deze denkers  is van geringere omvang en betekenis. Michiel Visser en Leon de Winter traden bovendien vaak als coauteurs op samen met respectieve Bart Jan Spruyt en Afshin Ellian.

 Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie in Leiden

Afshin Ellian, hoogleraar Sociale cohesie in Leiden

 Paul Cliteur, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap in Leiden

 De Leidse Germanist Jerker Spits

5. De positieve receptie van Heins stuk Passage door prof. Anthonya Visser; de door haar in de praktijk gebrachte (en door het Universiteitsbestuur ondersteunde) censuur en intimidatie moet in samenhang met de tendens tot conformiteit en verharding in de Nederlandse samenleving worden gezien. Het proces dat prof. Visser tegen mij ( ik ben trouwens onder haar verantwoordelijkheid cum laude afgestudeerd) heeft aangespannen www.passagenproject.com/proces.html is een geval van zowel afgrijselijk alsook lachwekkend McCarthyanisme, dat Universiteitsgeschiedenis maakt.

Ik heb ook Paul Cliteur, de kampioen van de Vrije Meningsuiting, van deze censuuraffaire op de hoogte gebracht ( in een persoonlijk gesprek in juni 2004). Ik heb hem verteld dat ik een debat eis aan de Universiteit Leiden over de zaak Passage. Hij zei:”Daar heeft Thony Visser geen zin in.” Ja, natuurlijk. Maar is dat een reden om mij niet te steunen in deze zaak van academische vrijheid?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails