27 juli 2010

Weird Gilders vindt een afdoend antwoord op de dreigbrief aan gesubsidieerde Haagse instellingen van PVVer Machiel De Graaf!

Weird Gilders krijgt alle PVV-formats onder de knie!  
Haags PVV-raadslid  Machiel de Graaf benutte de komkommertijd om een dreigbrief te sturen aan Haagse gesubsidiëerde instellingen.
Daarin verzoekt hij hen "dringend" om transparantie de betrachten. (Zie Krapuul van heden).
Ze moeten hun jaarverslagen aan Machiel opsturen.
Die gaat dan onderzoeken, of er misschien geld aan "linkse hobbies" en/of muzelmannen en -vrouwen wordt besteed.
De pers sprong als een hongerige hond op het bericht, maar verzuimde, zoals gewoonlijk, om er even aan te denken, dat het verzoek afkomstig is van de Nederlandse instelling (de "partij" PVV), die zelf aanspraak mag maken op het kampioenschap NON-Transparantie....

Onze vriend Weird Gilders kon beslag leggen op een leuk antwoordschrijven van één van de door Machiel bedreigde instellingen en maakte het openbaar in de discussierubrieken van Krapuul en van NuJij:
Haagse Naturistenvereniging “De Scheveningse Borstjes”
Geachte heer Machiel de Graaf,
Betreft: Wederzijdse Transparantie :oops:

Wij hebben uw brief met het verzoek om transparantie in goede orde ontvangen. U zult het met ons eens zijn, dat er niets transparanter is dan het naakte menselijk lichaam. Meer kunnen we niet laten zien, zonder ons open te snijden. :grin:
Wij zijn dan ook gaarne bereid om u alle financiële gegevens van onze Vereniging (die wordt beheerd in de vorm van een Stichting, waarvan het Bestuur wordt benoemd en ontslagen door onze Ledenvergadering) toe te zenden, maar onder één voorwaarde:
:cool:“Transparantie is wederzijds!” :cool:
Wij hebben vernomen, dat uw partij, de PVV, haar financieringsbronnen en uitgavenstructuur niet wenst bekend te maken en daarom zelfs afziet van rijkssubsidie. Uw partij heeft, anders dan onze vereniging, geen ledenvergadering en geen democratisch gekozen bestuur. Uw financiën worden beheerd door één of meer Stichtingen, waarvan de heer Geert :cry: Wilders enig bestuurslid is. Verschillende betrouwbare persberichten melden, dat uw partij voor een groot deel wordt gefinancierd met giften vanuit het buitenland. :evil:
Wij raden u dan ook dringend aan, om uw sympathieke verzoek om financiële transparantie eerst tot de heer Geert Wilders te richten.
Wanneer uw Partijleider zijn financiën inzichtelijk heeft gemaakt, komen wij gaarne aan uw verzoek tegemoet!
Met de meest doorzichtige groeten,
namens het Bestuur,
(onleesbaar)
de Penningmeester.
P.S.: De jaarrekeningen van alle Haagse stichtingen liggen voor u ter inzage bij de Kamer van Koophandel. Waarom dan toch zulk een initimiderende brief aan ons geschreven?
Het zou niet een slecht idee zijn, vindt Weird Gilders, als dit nieuwe format, het antwoord-machiel-de-graaf-format, aan de betrokken Haagse instellingen ter beschikking zou worden gesteld. :mrgreen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties worden gemodereerd. Even geduld!

Related Posts with Thumbnails